Bundel_MarcBroere_Cover
VV21TOPSECTOREN_Cover

Word nu lid van Vice Versa en ontvang gratis het boek "De eerste linies" van Marc Broere.

Ook krijg je dan ons dubbeldikke winternummer toegestuurd.

Vice Versa Global

Door lid te worden help je ook mee aan het uitbouwen van Vice Versa Global, onze redactie ter plekke van jonge Afrikaanse journalisten. Vice Versa Global bericht vanuit een positief perspectief over mondiale thema’s door de ogen van een jonge generatie.

Boekrecensie: Oeganda onder president Museveni

Door Klaas Castelein | 14 januari 2022

Het boek Oeganda onder president Museveni van Arne Doornebal is onderhoudend en toegankelijk geschreven, maar het ontbreekt aan analyse en scherpte en bevat feitelijke onjuistheden.

Nieuwe Vice Versa: hoe goed is onze ontwikkelingssector nu echt?’

Door Vice Versa | 13 januari 2022

Ontwikkelingssamenwerking is een sector die volop in beweging is en waarin veel innovatie plaatsvindt. In een speciale dubbeldikke editie brengt Vice Versa diverse Nederlandse ngo’s en kennisinstellingen bijeen om een beeld te vormen van wat de Nederlandse ontwikkelingssector de wereld echt te bieden heeft. Welke resultaten behalen ze en hoe dragen ze bij aan de grote opgaven en trends van nu? ? Met andere woorden: hoe goed is onze ontwikkelingssector nu echt?

Schools finally re-open in Uganda after a two year closure

Door Mago Hasfa | 10 januari 2022

Uganda had the longest lock-down in the world when it comes to education, but today schools are finally reopening. Hasfa Mago Taylor, founder of Book Drive by Read to Learn Foundation in Uganda, gives us a review of the effects of this closure. What measures has she put in place to mitigate these effects? Finally, what are her views on what the government and ministry of education should have done better?

World Café: shift the power@work

Door Marc Broere | 9 januari 2022

There is a growing awareness among development organisations and donors about the need to adapt policies and practices to support equal partnerships with their southern partners. Partnerships in which decision-making and power is more and more shifted to partners in the Global South. But how can this be achieved?

Alternatieve industrieën in Bangladesh: ‘Willen we écht dit vervuilende land zijn?’

Door Marlies Moret-Verwoerd | 4 januari 2022

IKEA maakte afgelopen december bekend dat het investeert in nieuwe partnerschappen met drie social enterprises in Aziatische landen. Daardoor kunnen zij hun productievolumes opschalen en meer mensen een baan bieden dichtbij huis. Eén van de gecontracteerde ondernemingen is die van Tauhid Bin Abdus Salam in Noord-Bangladesh. Een interview met deze CEO, die nadrukkelijk zijn eigen koers vaart: ‘Je kunt niet in een bevoorrecht deel van de wereld wonen en dan hier komen zeggen hoe het moet.’

Divergent

Door Vianne Veronica | 3 januari 2022

Freedom of religion is a vital human right; however, this fundamental right is diminishing at an alarming rate.…

The 21 year old Kenyan actress daring to dream abroad

Door Eunice Mwaura | 17 januari 2022

At just 21 years of age, Janet Kilonzo is a budding actress in one of the greatest cities in the world. Despite the numerous stereotypes she has encountered so far, she has made it her mission to break the mould of what Hollywood perceives ‘African’ to be. Following in the footsteps of her fellow country folk Lupita Nyong’o, she also hopes to make it in Hollywood and star in her own hit show or blockbuster film one day.

Derrick Baah, the Ghanaian live painter

Door Eunice Mwaura | 12 januari 2022

In the new episode of the Youth Canvas, Eunice Mwaura meets Derrick Baah, a young Ghanaian live painter, during the Young African Leaders Summit in Accra, Ghana. He is able to make a perfect visual art piece of Nelson Mandela in a matter of minutes. He uses his art to inspire other young people and to send a message of positivity. He leaves us with a very important message; sacrifice is a mindset, success will always soar on the wings of sacrifice, without sacrifice you cannot get to your peak.

Upclose With Eva Nakato #11: Poetry Healed Me

Door Eva Nakato | 7 januari 2022

Kwetsiga Pinkleen Ashley populary known as ‘Pinkie’ in the poetry world resorted to Poetry for comfort after losing her mother who was her best friend. She found her healing in writing making the pen her best friend. Pinkie later joined Echo Minds Poets, a female group of poets who are changing the narrative through their poetry by being the voice of the African Woman. Currently Pinkie’s poems tackle themes many people fear to talk about and are helping many heal.

Community Voices #2: The eviction of Mukuru slum

Door Nicera Wanjiru | 29 december 2021

Development comes with its fair share of setbacks. The worst impacted are slum inhabitants, who are frequently forcibly evicted to make room. During the covid 19 pandemic thousands of people have been uprooted from their homes in what is described as the worst eviction of the informal settlement history.  Vice Versa Global speaks with inhabitants of Mukuru kwa Jenga, the most recent victims of evictions.

Just get on with it: the adventure of entrepreneurship

Door Elian Yayhe | 20 december 2021

An office job in the civil service is no longer the only career option for young people in Chad. A rapidly growing group of young people are opting to start their own business. Running a small business is not only a way to earn money, it also builds confidence and helps young people to break free of *le système. ‘Don’t wait, just get on with it!’

African Movie Review: Veronica’s Wish

Door Emmanuel Mandebo | 17 december 2021

In this Episode of the African Movie Review, Emmanuel Mandebo takes us through the emotional film, Veronica’s Wish. In the film, a young and successful couple is looking forward to their big wedding when the bride-to-be suddenly finds out that she’s left with a few months to live.

For the public good

De uitbraak van Covid-19 heeft wereldwijd tot een herwaardering van de publieke sector geleid. Wat betekent dit voor internationale samenwerking en het Nederlandse beleid in het bijzonder? Hoe kunnen we het beste bijdragen aan een goed functionerende publieke sector in onze partnerlanden? In het kennisdossier For the Public Good diepen we dit onderwerp verder uit.

For the Public Good is een initiatief van IRC, Edukans, Simavi en Vice Versa.

Africa 2030: food and work

How to feed the growing population of Africa with a healthy diet, vital for a healthy life? And how to  generate gainful employment for the youth? These were already pressing questions before the outbreak of COVID-19, but have become even more important now.

Gelijkwaardige samenwerking in de wetenschap

Voor goed onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling is het essentieel om samenwerkingen gelijkwaardig op te zetten. In deze serie onderzoeken Vice Versa en WOTRO Science for Global Development de dynamiek van Noord-Zuid-samenwerking in de wetenschap. Wat gaat er goed en wat moet er beter? De reeks is een vervolg op een eerdere serie artikelen over de rol van wetenschappers in het publieke debat.

Youth Canvas Video Serie

In de Youth Canvas gaat verslaggever Eunice Mwaura (25) in gesprek met jongeren over thema’s als gendergelijkheid, maatschappelijk…

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is een van de belangrijkste beleidsterreinen binnen de Hulp en Handelsagenda. In 2020 staat er veel op het spel. Zo staan er verschillende evaluaties op het programma en zal minister Kaag in dit najaar het nieuwe IMVO-beleid van het kabinet presenteren.Vice Versa wil met het dossier het debat in Nederland over IMVO voeden en levendig houden.

Het kennisdossier is een initiatief van Vice Versa in samenwerking met de Civic Engagement Alliance, het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Fair, Green and Global Alliance.

 Samenspraak en Tegenspraak: de oogst

De komende zes weken brengt Vice Versa achtergrondverhalen en reportages over deze strategische partnerschappen uit Nigeria, Myanmar, Guatemala en Mali. Hoe gingen de partnerschappen te werk en op welke wijze werd er een verschil gemaakt? En wat zijn de geleerde lessen?

She Got Game!

She Got Game!  is een samenwerking tussen Vice Versa en ISA. In Amerikaanse straattaal betekent She Got Game!…

Shift the power

De roep om de machtsverhoudingen binnen ontwikkelingssamenwerking te veranderen, klinkt steeds luider. Het is tijd voor meer lokaal eigenaarschap van de mondiale agenda, daar lijkt iedereen het over eens. Er is zelfs een echte beweging ontstaan met de hashtag #ShiftThePower.

Afrika 2030

Afrika staat in Europa volop in de belangstelling. Niet alleen vanwege urgente en actuele vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering en migratie, maar ook vanwege de kansen voor nieuwe vormen van samenwerking met Europa.

Waterspecial

De  waterspecial van Vice Versa is uit. In zowel een Nederlandse als een Engelstalige editie.  68 pagina’s boordevol reportages en achtergrondartikelen  over een van de meest urgente onderwerpen ter wereld.

Midden-Amerika

Het leek zo goed te gaan met Midden-Amerika. Sinds de jaren 90 vinden er op economisch, politiek en sociaal gebied positieve ontwikkelingen plaats. Maar de tegenkrachten zijn groot en dreigen deze positieve ontwikkelingen weer teniet te doen. Dit vindt plaats in een context waarin trouwe donoren die zich inzetten voor mensenrechtenbeleid, waaronder Nederland, zich terugtrekken of het werken steeds lastiger wordt gemaakt. Vandaar dat CNV Internationaal, Free Press Unlimited, Hivos, Impunity Watch, NIMD en Vice Versa het initiatief hebben genomen voor het organiseren van een aantal activiteiten om Midden-Amerika weer onder de aandacht te brengen in Nederland. Dit kennisdossier, met journalistieke verhalen over en uit de regio, is daar één van.

Reinventing the message

Het journalistieke project Reinventing the Message is bedoeld om metonder andere filosofen, schrijvers,  sociaal ondernemers, activisten, wetenschappers en professionals uit de ontwikkelingssector nieuwe ideeën te genereren om mensen te raken en te betrekken bij internationale samenwerking en mondiale solidariteit.

Leave no one behind

Binnen de oorlogsvoering bestaat een erecode: leave no one behind. Je laat niemand achter in vijandelijk gebied. ‘Niemand achterlaten’ is ook een van de kernbeginselen binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties die in 2015 werden aangenomen. Ook het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap is er duidelijk over: ontwikkelingsorganisaties moeten mensen met een handicap ‘insluiten’ binnen hun programma’s. Maar hoe en op welke manier gebeurt dit in de praktijk? In dit kennisdossier gaat Vice Versa op zoek naar zowel inspirerende verhalen als praktische verhalen over voorbeelden van inclusieve ontwikkelingsprojecten.

Migratie- en vluchtelingenbeleid

Het migratie- en vluchtelingenvraagstuk is het heetste politieke hangijzer van deze tijd. De discussie zit al jaren in een impasse. Een echt gesprek over de fundamenten van het systeem en een constructieve gedachtegang over innovatieve oplossingen komt niet van de grond, omdat het onderwerp wordt gegijzeld door de politieke waan van de dag. In het project ‘Droommaatregelen voor een rechtvaardig migratie-en vluchtelingenbeleid’ gaan wij op zoek naar de kansen en dillema’s van het huidige beleid.

Mondiale gezondheid

Naar een grensoverschrijdende aanpak – Amref Flying Doctors, Cordaid, het KIT, de KNCV, Wemos en Vice Versa hebben het initiatief genomen voor het project ‘Mondiale gezondheid: naar een grensoverschrijdende behandeling.’ Vier keer per jaar organiseren we een Global Healh café waarin we de trends op het gebied van mondiale gezondheid bespreken en telkens één onderwerp echt uitdiepen.

Hulp en handel

Waar kan Nederland binnen de hulp en handelsagenda de komende jaren het beste op inzetten? Deze vraag staat de komende weken centraal op de website van Vice Versa en tijdens het congres ‘Hulp en Handel in Perspectief’ op dinsdagmiddag 16 oktober in Den Haag.

Hoe inclusief zijn wij zelf?

Diversiteit en inclusie vormen de rode draad in dit nummer.