Investeren in SRGR bepaalt jonge levens

Door Eefke Deneer | 2 april 2024

Het SRGR-platform roept de Nederlandse politiek op om alles op alles te zetten om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlandbeleid te verankeren – want die zijn onmisbaar. Vandaag onderstreepte het dat door de Vrije Doos aan de nieuwe BHOS-commissie aan te bieden.

Altijd water uit de kraan voor kinderen

Door Karin Bojorge-Alvarez | 25 maart 2024

Mag je huishoudens met kinderen van een basisvoorziening als drinkwater afsluiten, als ze niet in staat zijn hun rekeningen te betalen? Nee, oordeelde het gerechtshof Den Haag deze week: het is een fundamenteel recht, en het belang van het kind moet vooropstaan. Karin Bojorge-Alvarez, van Simavi, brengt verslag uit

Gelijkwaardige handel is de sleutel

Door Karin van Boxtel | 20 maart 2024

Handel stond weer in de schijnwerpers: onlangs kwamen ministers uit heel de wereld in Abu Dhabi ervoor bijeen, maar de deelnemers uit het maatschappelijk middenveld zijn toen de mond gesnoerd – niet eerder is hun vrijheid bij de Wereldhandelsorganisatie zo ernstig ingeperkt. Elles van Ark en Karin van Boxtel bekijken hoe het anders kan.

The People vs. Dow Chemical

Door Yasmin Bijvank | 8 maart 2024

Veertig jaar geleden is er in India tonnen aan giftig gas uit een fabriek gelekt, met duizenden doden tot gevolg – en nu, in 2024, staat Dow Chemical tegenover de slachtofferorganisaties in de rechtbank. Tulika Bansal vertelt: ‘De mensen worden nog stééds heel ziek.’

Jongeren denken veel minder in scheidslijnen

Door Marc Broere | 21 februari 2024

Wat voor effect heeft een burgerbeweging op klimaatrechtvaardigheid? En hoe kunnen we de jongere generatie effectief betrekken? Daarover…

In de bres voor eerlijke handel

Door Salim Stokey | 15 februari 2024

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

‘Ik schrijf over helden die niet zo in het oog springen’

Door Marlies Moret-Verwoerd | 9 februari 2024

Al een leven lang is Dick Wittenberg journalist. Vaak schreef hij over personen die in de knel komen, zowel in Afrika als in Nederland. Met zijn stijl zorgde hij voor veel betrokkenheid bij mensen in compleet andere omstandigheden – hoe deed hij dat? ‘Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat: toch blijven druppelen.’

Het aftasten is begonnen

Door Tessa Teurlings | 2 februari 2024

Dinsdag en woensdag heeft de Tweede Kamer de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2024 behandeld – iets later dan gebruikelijk, door de verkiezingen. Het is meestal het enige moment in het jaar dat de BHOS-commissie in de plenaire zaal debatteert: een ijkpunt, waar we kunnen zien hoe de vlag erbij hangt. Een verslag

Een knallend vuurwerk voor mondiale solidariteit

Door Marc Broere | 9 januari 2024

In de eerste aflevering van de podcast ‘Levenslang activist’ gaan Sara Kinsbergen (hoogleraar op het gebied van de…

Podcast over eigentijdse vormen van mondiale solidariteit

Door Marc Broere | 8 januari 2024

Hoe kunnen we de hearts and minds voor ontwikkelingssamenwerking terugwinnen in Nederland? Wat zijn eigentijdse vormen van mondiale solidariteit? Daarover gaat de nieuwe Podcast ‘Levenslang Activist’ die vanaf morgen van start gaat.

Nederland is zeker niet roomser dan de paus

Door Ellen Mangnus | 27 december 2023

Nederland is in eigen land vrij goed op weg met de energietransitie, maar ons land blijft Nederlandse investeringen in fossiele projecten elders stimuleren. Dat is natuurlijk niet in lijn met de klimaatdoelen en dit soort projecten veroorzaken bovendien flinke problemen in de landen waar ze plaatsvinden. Aan welke knoppen kan een nieuw Kabinet draaien om de Nederlandse voetafdruk in het buitenland te verkleinen? Ellen Mangnus ging daarover in gesprek met verschillende experts: vandaag deel 2.

Elf jaar SRGR-beleid onder de loep

Door Marlies Pilon | 22 december 2023

In hoeverre heeft Nederland bewézen bijgedragen aan de verbetering van SRGR en aan het tegengaan van hiv en aids in lage- en lage-middeninkomenslanden? Op 19 december publiceerde de onafhankelijke evaluatiedienst van Buitenlandse Zaken (IOB) zijn onderzoek naar het Nederlandse SRGR-beleid in de periode 2012-’22, onder de titel Consistent efforts, persisting challenges. Samen met de twee auteurs – Echica van Kelle en Caspar Lobbrecht – duikt Vice Versa in de lijvige evaluatie om zeven lessen voor de toekomst te destilleren

Nederland kan agrarische voetafdruk drastisch verkleinen

Door Ellen Mangnus | 18 december 2023

Nederland is geen eiland: we zijn innig verbonden met het buitenland. Onze economie draait op internationale handel en beslissingen die wij maken hebben grote gevolgen over de grens. Toch was onze rol in het buitenland tijdens de verkiezingen nauwelijks een thema en dat zal tijdens de formatie niet anders zijn. Waar zou een nieuw Kabinet in de komende jaren op kunnen sturen om de Nederlandse voetafdruk over de grenzen te verkleinen en juist positieve impact te genereren? Ellen Mangnus ging in gesprek met verschillende experts over die vraag. Vandaag deel 1.

Upclose With Eva Nakato 28: The Importance Of Access To Medicine

Door Eva Nakato | 15 december 2023

Eva Nakato, Vice Versa Global’s Uganda Coordinator, was born with HIV. In this videocolumn she discusses the importance…

Leren van de onbedoelde gevolgen van buitenlandse hulp

Door Ruerd Ruben | 11 december 2023

Het nieuwe boek van Dirk-Jan Koch, Foreign Aid and Its Unintended Consequences, is een welkome en originele bijdrage aan het debat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Hij biedt een systematische conceptuele en empirische analyse van tien soorten onbedoelde effecten van internationale ontwikkelingsactiviteiten, en schetst wat beleidsmakers, praktijkmensen en evaluatoren er in de praktijk aan kunnen doen.

Inclusieve voedselzekerheid voor mensen met een beperking

Door Jasper Oei | 1 december 2023

Sinds 1992 is het op 3 december de Internationale Dag van Personen met een Beperking (IDPD), een dag waarop we hun positie bevorderen en die de publieke en politieke aandacht op hun bijdrage aan samenlevingen richt en op hun rol in de besluitvorming. Waar moeten we bij deze editie van 2023 op letten? Shitaye Astawes en Jasper Oei van het We are Able!-consortium berichten erover.

Eerlijke toegang tot gezondheid als beste geneesmiddel

Door Vice Versa | 23 november 2023

Waar kan Nederland binnen haar coherentiebeleid de komende jaren het beste op inzetten als het gaat om het aanpakken van Vaccin- en Mondiale Gezondheidsongelijkheid? En hoe kunnen we dit zo concreet mogelijk vormgeven? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede editie van Het Grote Coherentiedebat op vrijdagmiddag 8 december in Dudok, Den Haag. Het debat is ook online te volgen.

Rozen in de woestijn

Door Nicera Wanjiru | 18 november 2023

In het hart van de woestijn, waar de hoop niet breed is gezaaid, bewijst Desert Roses dat er bloemen op de meest onverwachte plaatsen kunnen bloeien: ze daagt de bestaande normen uit, binnen een gemeenschap die meisjes als kapitaal ziet – om voor een vroeg huwelijk in te zetten. In Kenia laat Rael Lomoti ze nu door het meisjesvoetbal de kracht van het onderwijs inzien. Een reportage.

Het Grote Coherentiedebat

Hoe kunnen verschillende ministeries de handen ineenslaan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En welke aanknopingspunten biedt het nieuwe Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling?  Vice Versa, Building Change en Fair Green and Global alliantie diepen het uit in dit kennisdossier. Daarnaast organiseren we samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken op woensdagmiddag 18 januari 2023 Het Grote Coherentiedebat.

For the public good

De uitbraak van Covid-19 heeft wereldwijd tot een herwaardering van de publieke sector geleid. Wat betekent dit voor internationale samenwerking en het Nederlandse beleid in het bijzonder? Hoe kunnen we het beste bijdragen aan een goed functionerende publieke sector in onze partnerlanden? In het kennisdossier For the Public Good diepen we dit onderwerp verder uit.

For the Public Good is een initiatief van IRC, Edukans, Simavi en Vice Versa.

Africa 2030: food and work

How to feed the growing population of Africa with a healthy diet, vital for a healthy life? And how to  generate gainful employment for the youth? These were already pressing questions before the outbreak of COVID-19, but have become even more important now.

Gelijkwaardige samenwerking in de wetenschap

Voor goed onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling is het essentieel om samenwerkingen gelijkwaardig op te zetten. In deze serie onderzoeken Vice Versa en WOTRO Science for Global Development de dynamiek van Noord-Zuid-samenwerking in de wetenschap. Wat gaat er goed en wat moet er beter? De reeks is een vervolg op een eerdere serie artikelen over de rol van wetenschappers in het publieke debat.

Youth Canvas Video Serie

In de Youth Canvas gaat verslaggever Eunice Mwaura (25) in gesprek met jongeren over thema’s als gendergelijkheid, maatschappelijk…

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is een van de belangrijkste beleidsterreinen binnen de Hulp en Handelsagenda. In 2020 staat er veel op het spel. Zo staan er verschillende evaluaties op het programma en zal minister Kaag in dit najaar het nieuwe IMVO-beleid van het kabinet presenteren.Vice Versa wil met het dossier het debat in Nederland over IMVO voeden en levendig houden.

Het kennisdossier is een initiatief van Vice Versa in samenwerking met de Civic Engagement Alliance, het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en de Fair, Green and Global Alliance.

 Samenspraak en Tegenspraak: de oogst

De komende zes weken brengt Vice Versa achtergrondverhalen en reportages over deze strategische partnerschappen uit Nigeria, Myanmar, Guatemala en Mali. Hoe gingen de partnerschappen te werk en op welke wijze werd er een verschil gemaakt? En wat zijn de geleerde lessen?

She Got Game!

She Got Game!  is een samenwerking tussen Vice Versa en ISA. In Amerikaanse straattaal betekent She Got Game!…

Shift the power

De roep om de machtsverhoudingen binnen ontwikkelingssamenwerking te veranderen, klinkt steeds luider. Het is tijd voor meer lokaal eigenaarschap van de mondiale agenda, daar lijkt iedereen het over eens. Er is zelfs een echte beweging ontstaan met de hashtag #ShiftThePower.

Afrika 2030

Afrika staat in Europa volop in de belangstelling. Niet alleen vanwege urgente en actuele vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering en migratie, maar ook vanwege de kansen voor nieuwe vormen van samenwerking met Europa.

Waterspecial

De  waterspecial van Vice Versa is uit. In zowel een Nederlandse als een Engelstalige editie.  68 pagina’s boordevol reportages en achtergrondartikelen  over een van de meest urgente onderwerpen ter wereld.

Midden-Amerika

Het leek zo goed te gaan met Midden-Amerika. Sinds de jaren 90 vinden er op economisch, politiek en sociaal gebied positieve ontwikkelingen plaats. Maar de tegenkrachten zijn groot en dreigen deze positieve ontwikkelingen weer teniet te doen. Dit vindt plaats in een context waarin trouwe donoren die zich inzetten voor mensenrechtenbeleid, waaronder Nederland, zich terugtrekken of het werken steeds lastiger wordt gemaakt. Vandaar dat CNV Internationaal, Free Press Unlimited, Hivos, Impunity Watch, NIMD en Vice Versa het initiatief hebben genomen voor het organiseren van een aantal activiteiten om Midden-Amerika weer onder de aandacht te brengen in Nederland. Dit kennisdossier, met journalistieke verhalen over en uit de regio, is daar één van.

Reinventing the message

Het journalistieke project Reinventing the Message is bedoeld om metonder andere filosofen, schrijvers,  sociaal ondernemers, activisten, wetenschappers en professionals uit de ontwikkelingssector nieuwe ideeën te genereren om mensen te raken en te betrekken bij internationale samenwerking en mondiale solidariteit.

Leave no one behind

Binnen de oorlogsvoering bestaat een erecode: leave no one behind. Je laat niemand achter in vijandelijk gebied. ‘Niemand achterlaten’ is ook een van de kernbeginselen binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties die in 2015 werden aangenomen. Ook het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap is er duidelijk over: ontwikkelingsorganisaties moeten mensen met een handicap ‘insluiten’ binnen hun programma’s. Maar hoe en op welke manier gebeurt dit in de praktijk? In dit kennisdossier gaat Vice Versa op zoek naar zowel inspirerende verhalen als praktische verhalen over voorbeelden van inclusieve ontwikkelingsprojecten.

Migratie- en vluchtelingenbeleid

Het migratie- en vluchtelingenvraagstuk is het heetste politieke hangijzer van deze tijd. De discussie zit al jaren in een impasse. Een echt gesprek over de fundamenten van het systeem en een constructieve gedachtegang over innovatieve oplossingen komt niet van de grond, omdat het onderwerp wordt gegijzeld door de politieke waan van de dag. In het project ‘Droommaatregelen voor een rechtvaardig migratie-en vluchtelingenbeleid’ gaan wij op zoek naar de kansen en dillema’s van het huidige beleid.

Mondiale gezondheid

Naar een grensoverschrijdende aanpak – Amref Flying Doctors, Cordaid, het KIT, de KNCV, Wemos en Vice Versa hebben het initiatief genomen voor het project ‘Mondiale gezondheid: naar een grensoverschrijdende behandeling.’ Vier keer per jaar organiseren we een Global Healh café waarin we de trends op het gebied van mondiale gezondheid bespreken en telkens één onderwerp echt uitdiepen.

Hulp en handel

Waar kan Nederland binnen de hulp en handelsagenda de komende jaren het beste op inzetten? Deze vraag staat de komende weken centraal op de website van Vice Versa en tijdens het congres ‘Hulp en Handel in Perspectief’ op dinsdagmiddag 16 oktober in Den Haag.

Hoe inclusief zijn wij zelf?

Diversiteit en inclusie vormen de rode draad in dit nummer.