Door:
Dominique van de Kamp

12 januari 2018

De stad New York spant een rechtszaak aan tegen Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron en ConocoPhilips voor hun bijdrage aan de opwarming van de aarde. Is dit het begin van een nieuwe trend?

Sinds de industriële revolutie, zijn slechts 100 producenten van fossiele brandstoffen verantwoordelijk voor tweederde van alle uitgestoten broeikasgassen. Het grootste aandeel hierin nemen de machtigste oliemaatschappijen ter wereld voor hun rekening. De rechtszaak in New York bouwt op bewijs dat deze bedrijven al decennia lang wisten van de impact van klimaatverandering, maar dit in het openbaar bagatelliseren en zelfs hebben ontkend.

En daar blijft het niet bij, want de aanval tegen de fossiele industrie komt van twee kanten. Naast de rechtszaak zeggen de pensioenfondsen van New York hun vijf biljoen dollar te willen divesteren uit fossiele brandstoffen. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, wil de eerste grote stad in Amerika zijn die haar  pensioenfondsen gaat terugtrekken uit de kolen, olie, en gasindustrie. ‘Terwijl de aarde steeds verder opwarmt, is het aan de fossiele brandstofbedrijven om de kosten te dragen die ons in deze situatie hebben gebracht,’ aldus De Blasio. Met deze maatregelen gaat New York lijnrecht in tegen het regeringsbeleid onder president Trump, waarmee de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stapten.

Bij divesteren gaat het om een moreel overwogen keuze om afstand te doen van bepaalde investeringen. Het is een nieuwe term en betekent het onteigenen van aandelen, obligaties of fondsen die moreel onzuiver zijn om zo een maatschappelijk geluid laten horen. Liset Meddens roept met haar stichting Fossielvrij Nederland, instellingen zoals pensioenfondsen op om hun geld terug te trekken uit bedrijven in de fossiele industrie, omdat zij winst maken ten koste van het klimaat.  Meddens is blij met de ontwikkelingen in New York. ‘Dit is enorm,’ zegt ze. ‘Als dit kan gebeuren in de eerste twee weken van 2018, belooft dat grote ontwikkelingen voor komend jaar.’ Het is nog wachten op de uitspraak van de rechtbank, maar het signaal wat hiermee is uitgezonden naar de rest van de wereld is minstens zo van belang.

Is klimaatverandering nu de schuld van de fossiele industrie?

De rechtzaak heeft nog wel wat haken en ogen. Om een persoon of bedrijf daadwerkelijk aansprakelijk te kunnen stellen, moet worden aangetoond dat de schade van klimaatverandering direct gevolg is van een bepaalde nalatigheid. Gezien deze bedrijven zich bewust waren van de gevolgen van het eigen handelen en in de positie verkeerden om daar iets aan te doen, maar het desondanks toch lieten gebeuren, geeft dat algemeen genomen de doorslag om ‘nalatigheid’ te worden verweten. Het lastige daarbij blijft dat iedereen heeft geprofiteerd van de geleverde energie en we ook niet kunnen verwachten dat een bedrijf haar broodwinning opgeeft terwijl iedereen daar graag gebruik van maakt.

Shell geeft in een persbericht aan, dat zij ‘geloven dat klimaatverandering een ingewikkeld maatschappelijk probleem is dat zou moeten worden bestreden door met goed overheidsbeleid en culturele veranderingen, groene keuzes van bedrijven en consumenten te belonen.’ De multinational kan niet erg verbaasd zijn over de aanklacht, omdat zij in 2013 al voorspelde dat steden de kosten van klimaatverandering zouden gaan verhalen op de olie-industrie. Met ‘Follow This,’ een groep groene aandeelhouders van Shell, is het bedrijf eind 2017 van koers veranderd en sloot het zich aan bij het klimaatakkoord van Parijs. Follow This meent dat Shell hiermee beter voorbereid is op de aanklacht dan hun concurrenten.

Advocaat Channa Samkalden, gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen in zowel binnen als buitenland, ziet een stijgende trend waarbij steeds meer rechtszaken zich richten op multinationals in plaats van op de staat als het gaat om milieu- en mensenrechten: ‘Dit is een hele duidelijke ontwikkeling die zich wereldwijd afspeelt. Dat was een jaar of dertig geleden nog niet goed denkbaar. Het is daarom ook logisch dat Shell er rekening mee houdt, maar als bedrijf kan je niet zeggen “dan moet de staat daar maar wat aan doen” want een bedrijf heeft ook zeker een eigen verantwoordelijkheid om hier iets in te veranderen.’

En Nederland?

Ook in Nederland wordt steeds vaker het recht aangesproken om de grotere macht ter verantwoording te roepen. Vergelijkbaar met de rechtszaak van New York, is ook de Nederlandse staat al eens aangesproken op haar plichten. De organisatie Urgenda heeft in 2015, samen met 900 burgers als mede-eisers, een rechtszaak aangespannen met daarin de beschuldiging dat het klimaatprobleem weliswaar door de staat erkent werd, maar er geen effectieve maatregelen werden genomen. Urgenda werd in het gelijk gesteld, wat wereldwijd genomen de eerste keer was dat een rechter een staat verplichtte om in actie te komen tegen klimaatverandering.

Vorig jaar spande ook Milieudefensie een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, waarin werd geëist dat Nederland zich zou houden aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Op verschillende plekken in de Randstad worden die normen niet gehaald, en dat is er de laatste jaren niet beter op geworden. De rechtbank wilde dat er strenger beleid zoud komen zodat de luchtkwaliteit aan de regelgeving gaat voldoen. Ook vandaag is er nog gewaarschuwd voor smog als gevolg van hoge concentraties aan fijnstof.

Wat Nederland betreft, worden er steeds meer voorzorgsmaatregelen genomen voor de veranderingen in het klimaat, en de kosten daarvan worden vooral opgevangen door de staat. Het wachten is nu op de eerste Nederlandse rechtszaak tegen de fossiele brandstofbedrijven.

 

 

Het nieuwe Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Door Marc Broere | 01 december 2022

Nederland heeft een nieuw actieplan om meer beleidscoherentie tussen de verschillende ministeries te krijgen om negatieve effecten van Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden tegen te gaan. Het concentreert zich op drie thema’s: het verkleinen van de Nederlandse voetafdruk, onwettige geldstromen en belastingontwijking èn vaccin- en gezondheidsongelijkheid.

Lees artikel

Dweilen met de kraan dicht

Door Elian Yahye | 29 november 2022

Nederland helpt landen in het Zuiden met het opzetten van een sterke publieke sector, maar is tegelijk een belastingparadijs. En: hoe vallen klimaatplannen te rijmen met steun aan fossiele bedrijven? Marit Maij (ActionAid) en Lisanne van der Steeg (Woord en Daad) pleiten voor meer beleidscoherentie: de Nederlandse overheid moet beleidskeuzes maken die elkaar versterken, in plaats van tegenwerken.

Lees artikel

Vergrijzing mag in de Afrika-strategie niet ontbreken

Door Jochem Duinhof | 28 november 2022

Wie de cijfers erop naslaat, kan maar tot één conclusie komen: Afrika vergrijst de komende jaren in rap tempo – en het is evident dat dat gevolgen heeft voor de manier waarop duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding er tot stand komen, schrijft Jochem Duinhof, politiek adviseur bij Dorcas

Lees artikel