Door:
Guido Deuzeman

8 mei 2019

Tags

Guido Deuzeman ©free

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Op 23 mei mogen we alweer naar de stembus. Twee maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, kiezen we dan onze Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement. De verkiezingen waar mensen traditiegetrouw het minst voor warmlopen:  de opkomst in 2014 was 37 %.

Toch staat er heel veel op het spel. De waarden onder de Europese Unie zelf, die wij lang onaantastbaar achtten, staan onder druk. Ook in ons eigen land. Gelukkig is er een groeiende beweging van mensen die een grens willen trekken en zich meer en meer laten horen. En slaan ngo’ s en andere maatschappelijke organisaties steeds vaker de handen ineen om die mensen op de been te brengen. De campagne Hart boven Hard komt voort uit die beweging en roept mensen op richting de komende verkiezingen hun stem te laten horen.

Natuurlijk gaat het de komende verkiezingen ook over sociaaleconomische thema’s en klimaat. En terecht. Dezelfde strijd die we hier in Nederland steeds urgenter zien worden, speelt op grotere schaal in Brussel. De strijd tegen de excessen van het neoliberale systeem, tegen groeiende ongelijkheid en het buiten de maatschappij staan van multinationals. Bijvoorbeeld als het gaat om het eerlijk betalen van belasting in landen waar zij hun winsten behalen. Maar ook over de urgentie van collectieve actie tegen klimaatverandering en de invloed van onze consumptie op de alarmerende staat van biodiversiteit en ecosystemen op onze planeet. De huidige route is een doodlopende weg, we moeten vanaf nu spreken van een crisis. En daarnaar handelen.

Niet onderhandelbare waarden

Maar ook voor hen die deze thema’s minder van belang vinden, is er wat aan de hand in Europa: de waarden waar de Europese Unie op is gebouwd worden aangetast. En hoe je ook naar het functioneren van de Europese Unie kijkt, of je nu voor snel doorgroeien naar een federaal Europa bent of, zoals ik, gelooft dat de EU zich eerst maar eens op een paar cruciale thema’s als klimaat en een humaan asiel- en immigratiebeleid moet bewijzen; die waarden zijn niet onderhandelbaar.

Het Europa en Nederland van vrede, mensenrechten en democratie en rechtsstaat als pijlers van onze vrije samenleving. Een samenleving waarin geen plek is voor discriminatie en uitsluiting, met zero tolerance voor aantasting van de vrije pers of aanvallen op wetenschap en onderwijs. Voor samenwerking en verbinding, tegen polarisatie en haat. En solidariteit met hen die buiten Europa onze hulp nodig hebben. Er zijn steeds meer partijen in steeds meer landen, van Hongarije tot Italië en van Polen tot Nederland en Duitsland, die die waarden ter discussie stellen. Ze groeien in aantal aanhangers en zetels en willen nu met een, vaak verleidelijk simpel klinkend, anti-EU-verhaal een grotere machtspositie in Brussel veroveren.

Hart boven Hard

Het is dus tijd dat zij die wel het belang inzien van die waarden, de overgrote meerderheid, gaan beseffen dat ze in beweging moeten komen. En dat zie je steeds meer gebeuren. Gewoon weer op straat, collectief en verbonden door social media. In Europa zie je de nieuwe burgerbewegingen uit de grond schieten, organisaties als Campact in Duitsland, 38degrees in het VK en De Goede Zaak bij ons in Nederland.

Tegelijkertijd zie je ngo’s elkaar vaker opzoeken, gezamenlijk optreden en zo meer impact bereiken. Wat niet altijd makkelijk is, want ook daar spelen eigen prioriteiten en achterbannen een rol. Het is goed om te zien dat dat in Nederland nu wel gebeurt, en De Goede Zaak speelt daar een belangrijke coördinerende rol in. Bij de eerlijke klimaatmars, georganiseerd door De Goede Zaak, Milieudefensie, Greenpeace, de Woonbond en een zichzelf opnieuw uitvindende FNV, kwamen 40.000 mensen naar de Dam. Dat krijgt nu een vervolg met de campagne Hart boven Hard waar ik namens Solidaridad aan mee mag werken. Met Amnesty als drijvende kracht en een zeer brede en grote coalitie van maatschappelijke organisaties: ngo’s als Milieudefensie en Pax, jongerenorganisatie #ProveThemWrong, de FNV en grassroots- initiatieven als Stem op een Vrouw en Meldpunt Islamofobie.

Met zeer diverse achterbannen dus, van sociaal gedreven christenen tot de klimaatjongeren. Een campagne voor dat Europa en Nederland waar we een grens trekken tegen haat en onverdraagzaamheid en samenwerken aan de grote uitdagingen van deze tijd. Als er maar genoeg mensen in beweging komen vertaalt zich dat uiteindelijk ook politiek.

Online kun je het manifest tekenen en delen via social media. Op 19 mei vindt de manifestatie Hart boven Hard plaats in Utrecht. Tegelijkertijd vinden er vergelijkbare evenementen plaats in Duitsland, Italië, Polen, Tsjechië en nog veel meer landen in Europa. Het lijkt erop dat er echt iets positiefs in beweging komt. Wie weet gaan we die lage opkomstverwachting wel verslaan op 23 mei. Het is er wel de tijd voor.

Op maandagmiddag 13 mei organiseren Vice Versa en WO=MEN een verkiezingsdebat met Europarlementariërs over de krimpende ruimte van het maatschappelijk middenveld in Europa. Meld je aan via https://viceversaonline.nl/site/events/het-europese-verkiezingsdebat-hoe-waarborgen-we-de-europese-grondrechten/

Guido Deuzeman is public affairs manager voor Solidaridad, publicist en werkte voorheen in de politiek, onder andere als politiek assistent van de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu.

‘Het optimistische can do-toontje is ongepast’

Door Marlies Pilon | 29 juni 2022

In aanloop naar het grote debat over de nieuwe beleidsnota van minister Schreinemacher, op 30 juni, vraagt Vice Versa drie door de wol geverfde ontwikkelingsexperts alvast om een eerste reactie. Wat vinden Bram van Ojik, Paul van den Berg en Rina Molenaar ervan?

Lees artikel

Als ‘doen waar je goed in bent’ omslaat in zelfgenoegzaamheid

Door Stef Smits | 28 juni 2022

In dit opiniestuk becommentarieert Stef Smits van IRC de beleidsnota van minister Schreinemacher vanuit het waterperspectief, een thema waarin Nederland zegt te excelleren – maar slachtoffer worden van het eigen succes ligt op de loer, waarschuwt Smits. Het is tijd voor ‘nieuwe waterambities’, stelt hij.

Lees artikel

Lessen van Liesje: oftewel, hoe een gebrekkig inzicht in wereldproblemen kan leiden tot een weinig samenhangende visie

Door Ruerd Ruben | 27 juni 2022

Vandaag is het aan Ruerd Ruben om de nota van minister Schreinemacher van commentaar te voorzien. Ruben merkt een gebrekkig inzicht in de wereldproblemen op en zet er cijfers tegenover. Werk aan de winkel.

Lees artikel