Door:
Marc Broere

23 augustus 2020

Tags

Op donderdagmiddag 17 september vindt het eerste Wereld Café plaats. Dit is een initiatief van Vice Versa en Wilde Ganzen om nieuw elan te geven aan het debat over ontwikkelingssamenwerking in Nederland. In het Wereld Café praten we (nu nog) online over actuele thema’s. Het eerste Wereld Café gaat over de rol van de diaspora binnen mondiale samenwerking. Hoe kan hun meerwaarde beter worden benut?

De voordelen van meer diversiteit zijn talloos, schreef publiciste Ellen Mangnus enkele jaren geleden in Vice Versa. ‘Zo stimuleren nieuwe perspectieven creativiteit, worden oplossingen sneller gevonden en is het gezond dat aannames worden betwijfeld. Om een parallel te trekken met ecologie: hoe meer diversiteit, hoe weerbaarder het systeem.’

Toch lijkt die meerwaarde van diversiteit nog onvoldoende te worden benut binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. De diaspora en door hen opgerichte maatschappelijke organisaties spelen een beperkte rol in het Nederlandse debat over belangrijke mondiale thema’s zoals klimaatverandering, migratie en ontwikkelingssamenwerking. Ook is het aantal mensen vanuit de diaspora die binnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties werkt nog altijd klein, net als binnen opleidingen die als kweekvijver van de sector dienen.

Framing op basis van afkomst

Voor maatschappelijke organisaties van de diaspora die zich wél expliciet met ontwikkelingssamenwerking bezighouden, blijkt het moeilijk om hun plekje in de Nederlandse sector te bemachtigen en om als gelijkwaardige organisatie te worden gezien. Ze worden vaak niet geframed op basis van hun expertise (ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vrouwenrechten), maar op basis van hun afkomst, namelijk als diasporaorganisatie. Ook zijn ze vaak te klein om mee te kunnen dingen naar subsidiekanalen van de Nederlandse overheid.

Gespreksleider Qader Shafiq

In dit eerste Wereldcafé van Vice Versa en Wilde Ganzen praten we onder leiding van publicist Qader Shafiq verder over de rol van de diaspora binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Wat kunnen ontwikkelingsorganisaties uit de diaspora toevoegen aan de Nederlandse sector? Hoe kan hun meerwaarde en expertise beter benut worden? Wat kunnen we van elkaar leren? Zijn de huidige subsidiekanalen toereikend voor een inclusieve Nederlandse ontwikkelingssector, waarin ook organisaties vanuit de diaspora hun logische plek hebben?

Gasten, onder andere: Mekka Abdelgabar (Foundation Women in Darfur United for Peace and Progress) Ama van Dantzig (dr. Monk), Anne-Floor Dekker (programma manager WO=MEN, Dutch Gender Platform), Leontien Keizer-Gango (Burkina Faso Platform) en Dr. Amadou Sow (Stichting Mauritaans Nederlandse Organisatie voor Mensen en Volkenrechten).

Vanwege de coronacrisis wordt het eerste Wereld Café nu nog live uitgezonden vanaf het kantoor van Wilde Ganzen zonder publiek. Via het aanmeldformulier krijg je een link toegestuurd om het gesprek te kunnen volgen en vragen te kunnen stellen. Zodra het weer kan, zal er in de toekomst ook publiek bij aanwezig zijn.

 

Tijd om samen een strategie te slijpen

Door Marc Broere | 16 juni 2024

De Nederlandse ontwikkelingssector moet zo vlug mogelijk een openbare raadpleging organiseren voor de zuidelijke partners om een strategie te kiezen tegenover de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. En de uitkomst van die raadpleging moet bindend zijn, betoogt Vice Versa-hoofdredacteur Marc Broere.

Lees artikel

Afscheid van een tijdperk

Door Paul Hoebink | 13 juni 2024

De ontwikkelingssamenwerking bestaat 75 jaar en in de tussentijd is de wereld drastisch veranderd. We moeten het oude idee loslaten en vervangen voor internationale samenwerking voor mondiale publieke goederen, zoals de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling en vóór verbetering van de zorg en verspreiding van kennis, meent Paul Hoebink.

Lees artikel

De voorlopige line-up van het Grote Coherentiedebat

Door Marc Broere | 10 juni 2024

De contouren van de derde editie van het Grote Coherentiedebat op woensdagmiddag 26 juni worden steeds duidelijker. Een uitgelezen mogelijkheid om nog één keer voor de zomervakantie rondom een belangrijk coherentiethema bij elkaar te komen en de rol van Nederland te bespreken. Dit keer gaat het over ongewenste geldstromen. Meld je aan door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com.

Lees artikel