Door:
Bart Romijn

20 februari 2021

Tags

Nederland, de blik mag weer naar buiten. Dat betoogt Partos-directeur Bart Romijn in deze opiniebijdrage. Het mandaat van de kiezer is er want uit talloze vergelijkbare onderzoeken blijkt dat Nederlandse burgers willen dat we die internationale voortrekkersrol weer moeten oppakken.

Bart Romijn

Met minder dan een maand te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen staan de politieke campagnes bol van de binnenlandse aangelegenheden. En terecht ook, want de coronacrisis heeft ons land keihard getroffen. De maatschappelijke, sociale en economische gevolgen zijn ontwrichtend voor alles en iedereen. Maar vandaag, de Internationale Dag voor Sociale Rechtvaardigheid, is hét uitgelezen moment om de blik weer naar buiten te richten. Nederland is historisch gezien een land dat internationaal een helpende hand biedt. Zet die traditie voort, zegt de kiezer.

Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlanders positiever denken over globalisering dan politiek en media ons soms doen geloven. De coronacrisis heeft daarin geen negatievere houding veroorzaakt. Onderzoeksbureau I&O Research kwam ook met kraakheldere cijfers: in 2010 vond nog 57 procent dat op ontwikkelingssamenwerking mocht worden bezuinigd. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 34 procent van de kiezers. En een vorig jaar gehouden enquête van Cordaid en Oxfam onder VVD’ers en CDA’ers leert ons: 71 procent van hun stemmers geeft aan dat Nederland een land van helpers is en naar andere landen moet omkijken.

0,7 procent moet worden rechtgetrokken

Tel deze – en talloze vergelijkbare onderzoeken – bij elkaar op en ons land ontkomt niet aan de optelsom: Nederland, pak die internationale voortrekkersrol weer op. Sinds het kabinet Rutte-II is er structureel 1,4 miljard euro bezuinigd op het ontwikkelingsbudget. Door deze structurele bezuinigingen is de internationaal afgesproken norm van 0.7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen helaas al jaren uit zicht. Dit moet zo snel mogelijk weer worden rechtgetrokken, zeker ook met het oog op de voortwoekerende pandemie.

De COVID-19-crisis stelt de wereld voor ongekende problemen die humanitaire, sociaaleconomische en financiële gevolgen hebben voor iedereen. En zeker voor mensen in kwetsbare landen is het een catastrofe zonder weerga. Wij mogen onszelf gelukkig prijzen in een land te leven dat zo snel met zoveel steunmaatregelen op de proppen kwam. Maar de coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert. Extra steun voor de meest kwetsbare landen is nu keihard nodig. Met name, maar niet alleen, in Afrika.

Het is daarom zaak om via ontwikkelingssamenwerking mensen perspectief te bieden en ontwikkeling te bevorderen. Dat is in het belang van daar én van hier. Want ook ons eigen economisch herstel kan pas worden doorgezet als alle continenten weer volop meedraaien in de wereldeconomie.

We zien dus gelukkig een groeiend draagvlak hiervoor in de maatschappij. Verder voelen wij ons gesterkt in de recente oproepen van wetenschappers, bedrijven en religieuze leiders om meer te doen voor ontwikkelingslanden. Een goede reden om ontwikkelingssamenwerking straks weer wel hoog op de politieke agenda te zetten. Dat is een kwestie van welbegrepen eigenbelang én van internationale sociale rechtvaardigheid, gesteund door een overgrote meerderheid van de kiezers.

Bart Romijn,  Directeur Partos (brancheorganisatie met 106 aangesloten ontwikkelingsorganisaties)

Wat gaan wij doen in en met het buitenland? Zijn we volgers of leiders? Wat is er te kiezen op 17 maart? Kijk het grote politieke debat over de toekomst van Nederland in de wereld op woensdag 24 februari live vanuit Nieuwspoort en via NPO Politiek. Partos is een van de initiatiefnemers. https://www.hetgrotebuitenlanddebat.nl/

Voorbij aan de Nederlandse navel

Door Paul Hoebink | 15 april 2021

In de reeks over wat er qua ontwikkelingssamenwerking in het nieuwe regeerakkoord hoort te komen, is ditmaal het woord aan Paul Hoebink, vaste columnist van Vice Versa. ‘Als de pandemie ons íets duidelijk moet maken, dan is het dat gezondheidszorg en kennis mondiale publieke goederen zijn.’

Lees artikel

Wereld Café: Een nieuwe lente?

Door Marc Broere | 08 april 2021

Op donderdagmiddag 22 april vindt het volgende Wereld Café plaats waarin we in gesprek gaan over actuele mondiale thema’s. De tijd lijkt rijp voor nieuw activisme, maar hoe is dat ook te verzilveren?

Lees artikel

Nieuwe prioriteiten voor OS in regeerakkoord? Nee bedankt!

Door Dirk Jan Koch | 07 april 2021

In zijn nieuwe column kijkt Dirk-Jan Koch vooruit naar de passages over ontwikkelingssamenwerking (OS) in het nieuwe regeerakkoord. Hij pleit in deze column tegen het toevoegen van nieuwe prioriteiten aan de OS-agenda en stelt dat de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking een soort kerstboom is geworden die bijna bezwijkt onder alle verlichting, ballen en kransjes. Om een kwaliteitsslag te maken, is het beter om deze keer de boom juist te snoeien en geen nieuwe versieringen toe te voegen.

Lees artikel