Door:
Bart Romijn

20 februari 2021

Tags

Nederland, de blik mag weer naar buiten. Dat betoogt Partos-directeur Bart Romijn in deze opiniebijdrage. Het mandaat van de kiezer is er want uit talloze vergelijkbare onderzoeken blijkt dat Nederlandse burgers willen dat we die internationale voortrekkersrol weer moeten oppakken.

Bart Romijn

Met minder dan een maand te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen staan de politieke campagnes bol van de binnenlandse aangelegenheden. En terecht ook, want de coronacrisis heeft ons land keihard getroffen. De maatschappelijke, sociale en economische gevolgen zijn ontwrichtend voor alles en iedereen. Maar vandaag, de Internationale Dag voor Sociale Rechtvaardigheid, is hét uitgelezen moment om de blik weer naar buiten te richten. Nederland is historisch gezien een land dat internationaal een helpende hand biedt. Zet die traditie voort, zegt de kiezer.

Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlanders positiever denken over globalisering dan politiek en media ons soms doen geloven. De coronacrisis heeft daarin geen negatievere houding veroorzaakt. Onderzoeksbureau I&O Research kwam ook met kraakheldere cijfers: in 2010 vond nog 57 procent dat op ontwikkelingssamenwerking mocht worden bezuinigd. Inmiddels is dat percentage gedaald naar 34 procent van de kiezers. En een vorig jaar gehouden enquête van Cordaid en Oxfam onder VVD’ers en CDA’ers leert ons: 71 procent van hun stemmers geeft aan dat Nederland een land van helpers is en naar andere landen moet omkijken.

0,7 procent moet worden rechtgetrokken

Tel deze – en talloze vergelijkbare onderzoeken – bij elkaar op en ons land ontkomt niet aan de optelsom: Nederland, pak die internationale voortrekkersrol weer op. Sinds het kabinet Rutte-II is er structureel 1,4 miljard euro bezuinigd op het ontwikkelingsbudget. Door deze structurele bezuinigingen is de internationaal afgesproken norm van 0.7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen helaas al jaren uit zicht. Dit moet zo snel mogelijk weer worden rechtgetrokken, zeker ook met het oog op de voortwoekerende pandemie.

De COVID-19-crisis stelt de wereld voor ongekende problemen die humanitaire, sociaaleconomische en financiële gevolgen hebben voor iedereen. En zeker voor mensen in kwetsbare landen is het een catastrofe zonder weerga. Wij mogen onszelf gelukkig prijzen in een land te leven dat zo snel met zoveel steunmaatregelen op de proppen kwam. Maar de coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze elders op de wereld voortwoekert. Extra steun voor de meest kwetsbare landen is nu keihard nodig. Met name, maar niet alleen, in Afrika.

Het is daarom zaak om via ontwikkelingssamenwerking mensen perspectief te bieden en ontwikkeling te bevorderen. Dat is in het belang van daar én van hier. Want ook ons eigen economisch herstel kan pas worden doorgezet als alle continenten weer volop meedraaien in de wereldeconomie.

We zien dus gelukkig een groeiend draagvlak hiervoor in de maatschappij. Verder voelen wij ons gesterkt in de recente oproepen van wetenschappers, bedrijven en religieuze leiders om meer te doen voor ontwikkelingslanden. Een goede reden om ontwikkelingssamenwerking straks weer wel hoog op de politieke agenda te zetten. Dat is een kwestie van welbegrepen eigenbelang én van internationale sociale rechtvaardigheid, gesteund door een overgrote meerderheid van de kiezers.

Bart Romijn,  Directeur Partos (brancheorganisatie met 106 aangesloten ontwikkelingsorganisaties)

Wat gaan wij doen in en met het buitenland? Zijn we volgers of leiders? Wat is er te kiezen op 17 maart? Kijk het grote politieke debat over de toekomst van Nederland in de wereld op woensdag 24 februari live vanuit Nieuwspoort en via NPO Politiek. Partos is een van de initiatiefnemers. https://www.hetgrotebuitenlanddebat.nl/

Lessen van Liesje: oftewel, hoe een gebrekkig inzicht in wereldproblemen kan leiden tot een weinig samenhangende visie

Door Ruerd Ruben | 27 juni 2022

Vandaag is het aan Ruerd Ruben om de nota van minister Schreinemacher van commentaar te voorzien. Ruben merkt een gebrekkig inzicht in de wereldproblemen op en zet er cijfers tegenover. Werk aan de winkel.

Lees artikel

Vaagheid troef

Door Paul Hoebink | 26 juni 2022

Vrijdag, laat in de middag, lanceerde minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher haar nieuwe nota. Het is moeilijk er enige duidelijkheid, er een heldere strategie in te vinden: het is vaagheid troef, stelt Paul Hoebink.

Lees artikel

Shift the power op de universiteit

Door Marc Broere | 24 juni 2022

Robert Kajobe is een prominente wetenschapper uit Oeganda. Marc Broere bezoekt de hoogleraar met wie hij al een kwart eeuw bevriend is, voor een terugblik en om de stand van het Afrikaanse academische leven te bespreken. Onder collega’s bemerkt Kajobe nog te vaak een minderwaardigheidscomplex – en dat mogen ze wel afschudden, vindt hij. ‘Een westers idee wordt soms domweg maar geaccepteerd, ook al weet je als lokale onderzoeker dat het niet werkt, maar je bent te bang om dat aan de orde te stellen.’

Lees artikel