Door:
Dicky Nieuwenhuis

10 juni 2021

Tags

In de reeks over wat er qua ontwikkelingssamenwerking in het regeerakkoord hoort te komen, is het woord aan Dicky Nieuwenhuis, directeur van SeeYou. ‘Dit is uw kans, Mark Rutte, te laten zien dat armoede en ongelijkheid in de wereld Nederland niet onberoerd laat.’ 

Geachte heer Rutte, graag geef ik u advies over de ontwikkelingsparagraaf in het regeerakkoord. Ik zal het eenvoudig houden; u moet tenslotte straks aan Jan en alleman – en niet uitsluitend mijn vakgenoten – kunnen uitleggen wat u bedoelt. En bovendien: ooit leerde ik als student journalistiek dat je je teksten moet schrijven voor de gemiddelde veertienjarige vmbo’er, dan bereik je de meeste mensen.

Mijn eerste advies: ga vierkant achter het belang van ontwikkelingssamenwerking staan. Vertel dat wij, Nederlanders, naast anderen willen staan die het minder hebben – ook als die duizenden kilometers verderop wonen.

Ongetwijfeld zal een slimme VVD-communicatiestrateeg u influisteren dat dit moralistische argument uit de tijd is en dat kiezers willen horen dat het gaat om welbegrepen eigenbelang. Niets is minder waar. Zo blijkt uit recent SCP-onderzoek (van december 2020) dat negentig procent van de Nederlanders het simpelweg belangrijk vindt ontwikkelingslanden te helpen. Uit andere onderzoeken komt dat ook uw kiezers dat vinden: zeventig procent van de VVD’ers vindt dat Nederland een land van helpers is, naar andere landen moet omkijken.

Door eenvoudig voor het morele argument te gaan, sluit u aan bij een taal die het gros van de Nederlanders begrijpt, èn versterkt u een waarde in de Nederlandse samenleving door als overheid het voorbeeld te geven: in Nederland vinden wij het niet meer dan normaal om te delen.

(En natuurlijk fluistert u uw partijgenoten achter de schermen in dat het óók in het eigen Nederlandse belang is. Goed voor de handel, het tegengaan van migratie, et cetera.)

Met de ene hand geven, met de andere nemen

 Het verhaal vergt wel iets. U kunt het niet maken om met de ene hand te geven – door, zeg, te investeren in training van lokale boeren in West-Afrika – en met de andere te nemen: handelsmogelijkheden blokkeren via verdragen. Dat gebeurt helaas nog te vaak. Organiseer uw eigen tegenspraak en zorg dat een aantal kritische waakhonden Nederland bij de les houden. Lees de bijdragen van mijn collega’s, met goede suggesties hoe het vorm kan worden gegeven.

Het is natuurlijk ook niet uit te leggen aan die jonge vmbo’er dat met òns belastinggeld uitsluiting wordt bevorderd. In Nederland pikken we het ook niet dat gebouwen ontoegankelijk worden gebouwd en we vinden het steeds normaler dat de overheid communiceert op een wijze die voor iedereen te volgen is, ook voor doven, blinden en slechtzienden. Natuurlijk willen wij dat zoiets ook geldt ook voor onze euro’s die de grens overschrijden!

De achterblijvers op het slagveld

Ik zou u willen adviseren om in het regeerakkoord een paar zinnen te wijden aan wat u dan gaat doen. Dat kan eenvoudig in vier woorden: Leave no one behind! (In het Engels eígenlijk te mooi om te vertalen, maar die vertaling komt wel goed, met al die gamende veertienjarigen.)

De wereldwijde armoede en ongelijkheid is nog altijd ongekend groot en corona heeft het verder verergerd. Zes jaar geleden zetten wereldleiders hun handtekening onder de werelddoelen. Een essentiële rode draad daarin is het principe niemand achter te laten. Het verwijst naar een militaire kwestie op het slagveld, waarbij je nooit een gewonde maat laat liggen. Zo willen we ook in de mondiale strijd tegen armoede niemand achterlaten.

We weten al jarenlang dat de aanname dat economische groei automatisch ten goede komt aan de allerarmsten, een liberale fabel is. Er is een grote groep die zonder specifieke inzet van overheden, bedrijven en hulporganisaties op het slagveld van armoede en uitsluiting achterblijft. Denk aan meisjes, vluchtelingen en mensen met een handicap. Meneer Rutte, maak van het bereiken van deze groepen prioriteit nummer één. Door de mondiale covidcrisis zijn juist deze groepen op grote achterstand gezet. Leave no one behind!

Goed om te weten: groei zorgt weliswaar niet automatisch voor vermindering van armoede, het tegenovergestelde is wèl het geval. Insluiting van achtergebleven groepen komt economische groei ten goede (onder meer door afname van zorgkosten en een verhoogde arbeidsparticipatie).

Dicht bij de mensen om wie het gaat

Laat ik ervan uitgaan dat u zich hard zult maken voor het bereiken van de mensen die altijd onder aan de ladder staan. Daarbij hoort dan ook de logische keuze om te werken via ngo’s. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat juist zíj de allerarmsten het allerbest bereiken. Zo toont recent onderzoek van het Overseas Development Institute dat slechts negen procent van hulp die succesvol is voor mensen met een handicap via overheden loopt en driekwart via hulporganisaties met ervaring op dat vlak.

Natuurlijk wilt u ook via andere kanalen werken, via bedrijven, grote multilaterale instellingen. Maar het percentage voor maatschappelijke organisaties is al jaren bedroevend laag. De 25 procent wordt niet gehaald: dat moet hoger. En kies er dan ook voor om zoveel mogelijk direct samen te werken met organisaties in Afrika en Azië zelf, met lokale wortels. Hoe dichter bij de mensen om wie het gaat, hoe beter! Laat Nederlandse ngo’s maar uitleggen welke waarde zij toevoegen.

De centen

Inmiddels ben ik mijn veertienjarige lezer vermoedelijk allang kwijtgeraakt. Mocht-ie toch volgehouden hebben, dan lukt het me vast wel uit te leggen waarom ik vind dat u, Mark Rutte, als een leeuw moet vechten voor het ontwikkelingsbudget. In de afgelopen tien jaar is dat onder uw bewind fors geslonken: van 0,8 procent van ons bnp naar 0,53 procent.

De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Bovendien heeft het de armoede en ongelijkheid wereldwijd aangewakkerd. Dit is uw kans te laten zien dat het Nederland niet onberoerd laat. Ga staan voor de minimale 0,7 procent en laat Nederland een innovatieve en betrouwbare partner worden in de wereldwijde strijd tegen armoede!

Dicky Nieuwenhuis is directeur van SeeYou, dat eerder Light for the World Nederland heette

Vaagheid troef

Door Paul Hoebink | 26 juni 2022

Vrijdag, laat in de middag, lanceerde minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher haar nieuwe nota. Het is moeilijk er enige duidelijkheid, er een heldere strategie in te vinden: het is vaagheid troef, stelt Paul Hoebink.

Lees artikel

Shift the power op de universiteit

Door Marc Broere | 24 juni 2022

Robert Kajobe is een prominente wetenschapper uit Oeganda. Marc Broere bezoekt de hoogleraar met wie hij al een kwart eeuw bevriend is, voor een terugblik en om de stand van het Afrikaanse academische leven te bespreken. Onder collega’s bemerkt Kajobe nog te vaak een minderwaardigheidscomplex – en dat mogen ze wel afschudden, vindt hij. ‘Een westers idee wordt soms domweg maar geaccepteerd, ook al weet je als lokale onderzoeker dat het niet werkt, maar je bent te bang om dat aan de orde te stellen.’

Lees artikel

Lotsverbondenheid of opportunisme? Reflecties op de beleidsnota van minister Schreinemacher

Door Vice Versa | 16 juni 2022

Op 24 juni komt de beleidsnota van minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit. Een goede reden om met verschillende partijen te reflecteren over de nieuwe beleidsvoornemens. En dat doen we op donderdagavond 30 juni in Den Haag.

Lees artikel