Door:
Bart Romijn

1 oktober 2021

Tags

Op vrijdag 8 oktober vindt het Partos Innovatie Festival plaats. De directeur van de branchevereniging, Bart Romijn, blikt vooruit. ‘Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder voortdurende ontwikkeling van de samenwerking zelf.’ (English below)

Bart Romijn

Innovatie in ontwikkelingssamenwerking is urgent en belangrijk. Sta hier even bij stil.  We willen leven in een wereld die van nature mooi is. Een samenleving waar geluk gemeengoed is, die mensenrechten respecteert, overal, voor iedereen, nu en in de toekomst. Als we zo’n wereld realiteit willen maken, dan moeten we er met ons allen veel harder tegenaan gaan. Samen kunnen we meer dan we denken. Innovatie is een van de sleutels om een ongekend potentieel aan te boren.

Innovatie van verschillende kanten

Tal van onzekerheden, uitdagingen en snelle veranderingen dwingen ontwikkelingsorganisaties tot alertheid, aanpassingsvermogen en innovatie. Innovatie gaat om meer dan leuke gadgets en hypes of nieuwe producten en diensten. Het omvat ook nieuwe vormen van samenwerking, van kleine stapjes tot ingrijpender veranderingen.  Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder voortdurende ontwikkeling van de samenwerking zelf. Het delen van nieuwe inzichten en het benutten van de creativiteit van collega’s is hierbij essentieel. Minstens zo belangrijk is het om je open te stellen voor veelbelovende hulpmiddelen en benaderingen én je bloot te stellen aan provocatieve, soms disruptieve meningen en ideeën. Dit is precies de benadering die Partos in haar leer- en innovatietrajecten volgt.

Het samen vieren van vernieuwing

Eens per jaar vieren we geleerde lessen en innovaties op het Partos Innovatie Festival. Dit is een fantastische kans om te leren over verschillende manieren om te de toekomst te verkennen en vorm te geven. Inspirerende sprekers gaan in op actuele kwesties zoals lokaal leiderschap en een eerlijk klimaatbeleid (climate justice). Panels gaan de discussie aan over onderwerpen zoals “hoe om te gaan met negatieve framing in tijden van polarisatie en opkomend populisme?”, en “waar staan we zelf in het verschuiven van de machtsbalans?”. Daarnaast presenteren tien internationale creatievelingen hun innovatieve idee voor de 2021 Innovatieve Samenwerkingsprijs. Tot slot zal het festival worden verrijkt door kleurrijke, kunstenaars. Want innovatie is niet alleen urgent en belangrijk, het is vooral ook leuk!

Kijk voor het programma en ook hoe je je kunt aanmelden op https://www.partos.nl/partos-innovation-festival-2021-programme-navigating-and-shaping-the-future/

 

Innovation: urgent, important and fun!

On Friday 8 October, the Partos Innovation Festival will take place. The director of the sector association, Bart Romijn, looks ahead. Development cooperation is not possible without continuous development of the cooperation itself’.

Innovation in development cooperation is both urgent and important. Do we want to live in an intrinsically magnificent realm, a world which is beautiful by its nature? Do we want a global community in which happiness is a common good, a society that respects the universal human rights everywhere, always, for everyone – now and in the future? If we want to make that world become a reality, we have to collectively boost our efforts – and innovation is one of the keys to unlock our cooperative potential.

Innovation unpacked

Many uncertainties, challenges, fast changes and complex contexts urge development organisations to be alert, adaptive and innovative. Innovation goes far beyond new gadgets and hypes – it is also about much more than new products or services. Innovation embraces new forms of cooperation, and embodies incremental as well as transformational changes. Indeed, cooperation for development cannot do without continuous innovation and development of cooperation itself. Sharing new internal insights and harnessing the co-creativity of colleagues is essential. At least as important, is to be both open and exposed to external ideas, provocative insights, and promising tools, approaches and models. This is what Partos’ learning and innovation trajectories are all about.

Celebrating collective efforts

Once a year we celebrate collective learning and innovation efforts at the Partos Innovation Festival. This gathering is a great opportunity to learn about various ways of navigating and shaping the future. Participants will be inspired by key note speakers that share their views and experiences about burning issues such as local leadership and climate justice. Various panels will address questions such as “How to deal with strong negative frames in times of polarization and rising populism?” and “What about our own role in Shifting the Power?”. What’s more, ten creative minds will lively pitch for the 2021 Collaborative Innovation Awards. And, finally, the Festival will be enriched by talented critically observing artivists. You see, innovation is not only urgent and important. It is also fun!

For the programme and how to register, please visit https://www.partos.nl/partos-innovation-festival-2021-programme-navigating-and-shaping-the-future/.

 

Wereld Café 4 november: jongeren als wereldveranderaars

Door Vice Versa | 21 oktober 2021

Op donderdagmiddag 4 november spreken we in het Wereld Café met jongeren en jongerenvertegenwoordigers, over hoe de nieuwe generatie betrokken wil zijn bij mondiale thema’s. Waar komt hun drive vandaan om zich te willen inzetten voor een rechtvaardigere wereld? En welke vormen van participatie spreken aan? Meld je aan via Wereld Café: 4 november 2021 | Wilde Ganzen

Lees artikel

Wat verbloemt het ‘weeshuistoerisme’-debat?

Door Dirk Jan Koch | 19 oktober 2021

Vrijwilligersreizen naar weeshuizen komen steeds meer in een kritisch daglicht te staan. Omdat Dirk-Jan Koch al jaren pleit voor meer focus op de bijwerkingen van hulp, ook in deze blogserie, zou hij tevreden moeten zijn – maar dat is hij niet. Het gaat dieper.

Lees artikel

Afghaanse collega’s Cordaid leven in angst en onzekerheid

Door Frank van Lierde | 18 oktober 2021

Een klein deel van de Afghaanse collega’s van Cordaid is na de machtsovername van de Taliban geëvacueerd. Veruit de meesten zitten nog in het land. Frank van Lierde sprak met een aantal van hen, vrouwen en mannen. “Als ik vertrek gaan ze achter mijn familie aan.”

Lees artikel