Door:
Bart Romijn

1 oktober 2021

Tags

Op vrijdag 8 oktober vindt het Partos Innovatie Festival plaats. De directeur van de branchevereniging, Bart Romijn, blikt vooruit. ‘Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder voortdurende ontwikkeling van de samenwerking zelf.’ (English below)

Bart Romijn

Innovatie in ontwikkelingssamenwerking is urgent en belangrijk. Sta hier even bij stil.  We willen leven in een wereld die van nature mooi is. Een samenleving waar geluk gemeengoed is, die mensenrechten respecteert, overal, voor iedereen, nu en in de toekomst. Als we zo’n wereld realiteit willen maken, dan moeten we er met ons allen veel harder tegenaan gaan. Samen kunnen we meer dan we denken. Innovatie is een van de sleutels om een ongekend potentieel aan te boren.

Innovatie van verschillende kanten

Tal van onzekerheden, uitdagingen en snelle veranderingen dwingen ontwikkelingsorganisaties tot alertheid, aanpassingsvermogen en innovatie. Innovatie gaat om meer dan leuke gadgets en hypes of nieuwe producten en diensten. Het omvat ook nieuwe vormen van samenwerking, van kleine stapjes tot ingrijpender veranderingen.  Ontwikkelingssamenwerking kan niet zonder voortdurende ontwikkeling van de samenwerking zelf. Het delen van nieuwe inzichten en het benutten van de creativiteit van collega’s is hierbij essentieel. Minstens zo belangrijk is het om je open te stellen voor veelbelovende hulpmiddelen en benaderingen én je bloot te stellen aan provocatieve, soms disruptieve meningen en ideeën. Dit is precies de benadering die Partos in haar leer- en innovatietrajecten volgt.

Het samen vieren van vernieuwing

Eens per jaar vieren we geleerde lessen en innovaties op het Partos Innovatie Festival. Dit is een fantastische kans om te leren over verschillende manieren om te de toekomst te verkennen en vorm te geven. Inspirerende sprekers gaan in op actuele kwesties zoals lokaal leiderschap en een eerlijk klimaatbeleid (climate justice). Panels gaan de discussie aan over onderwerpen zoals “hoe om te gaan met negatieve framing in tijden van polarisatie en opkomend populisme?”, en “waar staan we zelf in het verschuiven van de machtsbalans?”. Daarnaast presenteren tien internationale creatievelingen hun innovatieve idee voor de 2021 Innovatieve Samenwerkingsprijs. Tot slot zal het festival worden verrijkt door kleurrijke, kunstenaars. Want innovatie is niet alleen urgent en belangrijk, het is vooral ook leuk!

Kijk voor het programma en ook hoe je je kunt aanmelden op https://www.partos.nl/partos-innovation-festival-2021-programme-navigating-and-shaping-the-future/

 

Innovation: urgent, important and fun!

On Friday 8 October, the Partos Innovation Festival will take place. The director of the sector association, Bart Romijn, looks ahead. Development cooperation is not possible without continuous development of the cooperation itself’.

Innovation in development cooperation is both urgent and important. Do we want to live in an intrinsically magnificent realm, a world which is beautiful by its nature? Do we want a global community in which happiness is a common good, a society that respects the universal human rights everywhere, always, for everyone – now and in the future? If we want to make that world become a reality, we have to collectively boost our efforts – and innovation is one of the keys to unlock our cooperative potential.

Innovation unpacked

Many uncertainties, challenges, fast changes and complex contexts urge development organisations to be alert, adaptive and innovative. Innovation goes far beyond new gadgets and hypes – it is also about much more than new products or services. Innovation embraces new forms of cooperation, and embodies incremental as well as transformational changes. Indeed, cooperation for development cannot do without continuous innovation and development of cooperation itself. Sharing new internal insights and harnessing the co-creativity of colleagues is essential. At least as important, is to be both open and exposed to external ideas, provocative insights, and promising tools, approaches and models. This is what Partos’ learning and innovation trajectories are all about.

Celebrating collective efforts

Once a year we celebrate collective learning and innovation efforts at the Partos Innovation Festival. This gathering is a great opportunity to learn about various ways of navigating and shaping the future. Participants will be inspired by key note speakers that share their views and experiences about burning issues such as local leadership and climate justice. Various panels will address questions such as “How to deal with strong negative frames in times of polarization and rising populism?” and “What about our own role in Shifting the Power?”. What’s more, ten creative minds will lively pitch for the 2021 Collaborative Innovation Awards. And, finally, the Festival will be enriched by talented critically observing artivists. You see, innovation is not only urgent and important. It is also fun!

For the programme and how to register, please visit https://www.partos.nl/partos-innovation-festival-2021-programme-navigating-and-shaping-the-future/.

 

‘Het optimistische can do-toontje is ongepast’

Door Marlies Pilon | 29 juni 2022

In aanloop naar het grote debat over de nieuwe beleidsnota van minister Schreinemacher, op 30 juni, vraagt Vice Versa drie door de wol geverfde ontwikkelingsexperts alvast om een eerste reactie. Wat vinden Bram van Ojik, Paul van den Berg en Rina Molenaar ervan?

Lees artikel

Als ‘doen waar je goed in bent’ omslaat in zelfgenoegzaamheid

Door Stef Smits | 28 juni 2022

In dit opiniestuk becommentarieert Stef Smits van IRC de beleidsnota van minister Schreinemacher vanuit het waterperspectief, een thema waarin Nederland zegt te excelleren – maar slachtoffer worden van het eigen succes ligt op de loer, waarschuwt Smits. Het is tijd voor ‘nieuwe waterambities’, stelt hij.

Lees artikel

Lessen van Liesje: oftewel, hoe een gebrekkig inzicht in wereldproblemen kan leiden tot een weinig samenhangende visie

Door Ruerd Ruben | 27 juni 2022

Vandaag is het aan Ruerd Ruben om de nota van minister Schreinemacher van commentaar te voorzien. Ruben merkt een gebrekkig inzicht in de wereldproblemen op en zet er cijfers tegenover. Werk aan de winkel.

Lees artikel