Door:
Vice Versa

6 maart 2022

Tags

Op donderdagmiddag 31 maart zijn de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, en plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking Birgitta Tazelaar de studiogasten van het Wereld Café. Ze zullen input ophalen van zuidelijke sprekers voor de nieuwe beleidsnota die volgens verwachting in juni wordt gepresenteerd. 

Net zoals haar voorgangers zal minister Schreinemacher een beleidsnota maken waarin de focus van haar beleid verder wordt uitgewerkt. In het kader hiervan zal een (gedeeltelijk online) consultatieproces plaatsvinden dat is gestart ten tijde van dit Wereld Café. Doel van de consultatie is input te verzamelen van diverse partijen waaronder het Nederlandse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en hun zuidelijke partners, over de belangrijkste thema’s en kansen voor nieuw beleid.

In het eerste deel van het Wereld Café gaat presentator Ama van Dantzig  in gesprek met de minister over het belang van nieuw beleid, haar eerste bevindingen als minister en over het soort input dat ze zou willen ophalen voor de beleidsnota. Waar zit volgens haar de innovatie en lef van de Nederlandse sector? Wat zou beter kunnen? Vindt ze dat de ontwikkelingssector het predicaat topsector verdient? Ook gaat ze in gesprek met Zuidelijke partners. Via videoboodschappen worden vragen ingebracht. Enkele gasten zullen inbellen en hun input voor de nieuwe beleidsnota geven. Zij delen verhalen die inspireren, en verhalen die gaan over innovaties en kansen om te komen tot gelijkwaardige samenwerking in de sector.

In het tweede deel praten we verder met Birgitta Tazelaar en twee gasten uit het Zuiden over de consultatie en het nieuwe beleid. Waar is Nederland goed in en wat kan beter? Hoe kun je komen tot meer beleidscoherentie?  En hoe kun je anno 2022 draagvlak creëren voor nieuw beleid op het terrein van internationale samenwerking?

Kijkers worden uitgenodigd om mee te praten via de chat.

Meld je aan via World Café on 20 January 2022: register now | Wilde Ganzen & Vice Versa

Het wereldcafe is een initiatief van Wilde Ganzen en Vice Versa, en wordt dit keer georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Tijdstip: van 15.00-16.30

 

 

Het nieuwe Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Door Marc Broere | 01 december 2022

Nederland heeft een nieuw actieplan om meer beleidscoherentie tussen de verschillende ministeries te krijgen om negatieve effecten van Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden tegen te gaan. Het concentreert zich op drie thema’s: het verkleinen van de Nederlandse voetafdruk, onwettige geldstromen en belastingontwijking èn vaccin- en gezondheidsongelijkheid.

Lees artikel

Dweilen met de kraan dicht

Door Elian Yahye | 29 november 2022

Nederland helpt landen in het Zuiden met het opzetten van een sterke publieke sector, maar is tegelijk een belastingparadijs. En: hoe vallen klimaatplannen te rijmen met steun aan fossiele bedrijven? Marit Maij (ActionAid) en Lisanne van der Steeg (Woord en Daad) pleiten voor meer beleidscoherentie: de Nederlandse overheid moet beleidskeuzes maken die elkaar versterken, in plaats van tegenwerken.

Lees artikel

Vergrijzing mag in de Afrika-strategie niet ontbreken

Door Jochem Duinhof | 28 november 2022

Wie de cijfers erop naslaat, kan maar tot één conclusie komen: Afrika vergrijst de komende jaren in rap tempo – en het is evident dat dat gevolgen heeft voor de manier waarop duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding er tot stand komen, schrijft Jochem Duinhof, politiek adviseur bij Dorcas

Lees artikel