Door:
Vice Versa

6 maart 2022

Tags

Op donderdagmiddag 31 maart zijn de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, en plaatsvervangend directeur-generaal internationale samenwerking Birgitta Tazelaar de studiogasten van het Wereld Café. Ze zullen input ophalen van zuidelijke sprekers voor de nieuwe beleidsnota die volgens verwachting in juni wordt gepresenteerd. 

Net zoals haar voorgangers zal minister Schreinemacher een beleidsnota maken waarin de focus van haar beleid verder wordt uitgewerkt. In het kader hiervan zal een (gedeeltelijk online) consultatieproces plaatsvinden dat is gestart ten tijde van dit Wereld Café. Doel van de consultatie is input te verzamelen van diverse partijen waaronder het Nederlandse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en hun zuidelijke partners, over de belangrijkste thema’s en kansen voor nieuw beleid.

In het eerste deel van het Wereld Café gaat presentator Ama van Dantzig  in gesprek met de minister over het belang van nieuw beleid, haar eerste bevindingen als minister en over het soort input dat ze zou willen ophalen voor de beleidsnota. Waar zit volgens haar de innovatie en lef van de Nederlandse sector? Wat zou beter kunnen? Vindt ze dat de ontwikkelingssector het predicaat topsector verdient? Ook gaat ze in gesprek met Zuidelijke partners. Via videoboodschappen worden vragen ingebracht. Enkele gasten zullen inbellen en hun input voor de nieuwe beleidsnota geven. Zij delen verhalen die inspireren, en verhalen die gaan over innovaties en kansen om te komen tot gelijkwaardige samenwerking in de sector.

In het tweede deel praten we verder met Birgitta Tazelaar en twee gasten uit het Zuiden over de consultatie en het nieuwe beleid. Waar is Nederland goed in en wat kan beter? Hoe kun je komen tot meer beleidscoherentie?  En hoe kun je anno 2022 draagvlak creëren voor nieuw beleid op het terrein van internationale samenwerking?

Kijkers worden uitgenodigd om mee te praten via de chat.

Meld je aan via World Café on 20 January 2022: register now | Wilde Ganzen & Vice Versa

Het wereldcafe is een initiatief van Wilde Ganzen en Vice Versa, en wordt dit keer georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Tijdstip: van 15.00-16.30

 

 

Pleidooi voor ‘vermaatschappelijking’

Door Ruerd Ruben | 20 mei 2024

David Heyer heeft met Wie heeft het geld opgegeten? een sympathiek en prikkelend boek geschreven over andere mogelijkheden om met Nederlands ontwikkelingsgeld Afrika vooruit te helpen. Ruerd Ruben recenseert

Lees artikel

Boekrecensie Kijk niet weg

Door Hans Beerends | 10 mei 2024

Jan Pronk, activist, politiek analist, minister en hoogleraar schreef honderden artikelen, tientallen boeken en beleidsnota’s. Daarnaast schreven tientallen…

Lees artikel

Tijd voor een feestje?

Door Marc Broere | 09 mei 2024

Juist nu we in Nederland 75 jaar ontwikkelingssamenwerking ‘bedrijven’, staat het misschien wel meer dan ooit onder druk: tijd om het te vieren, of om er een eind aan te breien? Praat mee op 10 juni in de Rode Hoed.

Lees artikel