Door:
Vice Versa

25 november 2022

Tags

Vandaag verschijnt het Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Hoe kunnen verschillende ministeries de handen ineenslaan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en voorkom je dat ze elkaar tegenwerken? Voor Vice Versa, Building Change, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Fair Green and Global Alliantie reden om op woensdagmiddag 18 januari 2023 Het Grote Coherentiedebat te organiseren. In de aanloop naar het event zal Vice Versa een reeks artikelen publiceren over beleidscoherentie.

Het lijkt heel logisch: dat wat je met je linkerhand uitgeeft, maak je niet ongedaan met je rechter. Toch is dat soms nog de praktijk en wordt wat we enerzijds aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven, ernstig belemmerd door bijvoorbeeld Nederlandse steun aan de fossiele industrie of het faciliteren van onwettige geldstromen. Het gaat hier om zogeheten beleidscoherentie. In Nederland is dit al jaren een belangrijk onderwerp en hebben we een Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Ook wordt ons coherentiebeleid al jaren gemonitord door maatschappelijke organisaties.

In haar nota ‘Doen waar Nederland goed in is’ kondigde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gezien de mondiale ontwikkelingen een herziene versie van het actieplan aan. Deze herziening zal zich richten op het terugbrengen van de mondiale klimaat-, land- en watervoetafdruk van Nederland, het tegengaan van onwettige geldstromen via Nederland, en het bevorderen van de mondiale gezondheid.

Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, Building Change, de Fair Green and Global Alliantie en Vice Versa om op woensdagmiddag 18 januari 2023  Het Grote Coherentiedebat te organiseren. Tijdens de bijeenkomst gaan we met topambtenaren van verschillende ministeries, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het nieuwe actieplan. Welke nieuwe aanknopingspunten biedt het actieplan om beleidscoherentie verder te verstevigen en ook verder in te bedden in andere ministeries dan Buitenlandse Zaken alleen?

Daarnaast start Vice Versa in aanloop naar het debat met een serie artikelen over beleidscoherentie om het onderwerp verder uit te diepen.

Het debat vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari 2023 van 15.00-17.00 in Nieuwspoort, Den Haag. Na afloop is er een borrel.  Het debat is zowel live als online te volgen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Benjamin@viceversaonline.nl

In de Europese tegenhanger van de Nieuwe Zijderoute is er gelukkig nog plek voor onderwijs

Door Sietse Blom | 15 april 2024

De Finse oud-docente Jutta Urpilainen hoef je het belang van onderwijs niet duidelijk te maken: nu ze als eurocommissaris op een grotere schaal kinderen van goede scholing kan voorzien, is ze dan ook niet terughoudend. Sietse Blom schetst hoe ons continent er op dat vlak voorstaat, vlak voor de verkiezingen.

Lees artikel

Investeren in SRGR bepaalt jonge levens

Door Eefke Deneer | 02 april 2024

Het SRGR-platform roept de Nederlandse politiek op om alles op alles te zetten om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlandbeleid te verankeren – want die zijn onmisbaar. Vandaag onderstreepte het dat door de Vrije Doos aan de nieuwe BHOS-commissie aan te bieden.

Lees artikel

Altijd water uit de kraan voor kinderen

Door Karin Bojorge-Alvarez | 25 maart 2024

Mag je huishoudens met kinderen van een basisvoorziening als drinkwater afsluiten, als ze niet in staat zijn hun rekeningen te betalen? Nee, oordeelde het gerechtshof Den Haag deze week: het is een fundamenteel recht, en het belang van het kind moet vooropstaan. Karin Bojorge-Alvarez, van Simavi, brengt verslag uit

Lees artikel