Door:
Vice Versa

25 november 2022

Tags

Vandaag verschijnt het Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Hoe kunnen verschillende ministeries de handen ineenslaan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en voorkom je dat ze elkaar tegenwerken? Voor Vice Versa, Building Change, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Fair Green and Global Alliantie reden om op woensdagmiddag 18 januari 2023 Het Grote Coherentiedebat te organiseren. In de aanloop naar het event zal Vice Versa een reeks artikelen publiceren over beleidscoherentie.

Het lijkt heel logisch: dat wat je met je linkerhand uitgeeft, maak je niet ongedaan met je rechter. Toch is dat soms nog de praktijk en wordt wat we enerzijds aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven, ernstig belemmerd door bijvoorbeeld Nederlandse steun aan de fossiele industrie of het faciliteren van onwettige geldstromen. Het gaat hier om zogeheten beleidscoherentie. In Nederland is dit al jaren een belangrijk onderwerp en hebben we een Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Ook wordt ons coherentiebeleid al jaren gemonitord door maatschappelijke organisaties.

In haar nota ‘Doen waar Nederland goed in is’ kondigde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gezien de mondiale ontwikkelingen een herziene versie van het actieplan aan. Deze herziening zal zich richten op het terugbrengen van de mondiale klimaat-, land- en watervoetafdruk van Nederland, het tegengaan van onwettige geldstromen via Nederland, en het bevorderen van de mondiale gezondheid.

Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, Building Change, de Fair Green and Global Alliantie en Vice Versa om op woensdagmiddag 18 januari 2023  Het Grote Coherentiedebat te organiseren. Tijdens de bijeenkomst gaan we met topambtenaren van verschillende ministeries, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het nieuwe actieplan. Welke nieuwe aanknopingspunten biedt het actieplan om beleidscoherentie verder te verstevigen en ook verder in te bedden in andere ministeries dan Buitenlandse Zaken alleen?

Daarnaast start Vice Versa in aanloop naar het debat met een serie artikelen over beleidscoherentie om het onderwerp verder uit te diepen.

Het debat vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari 2023 van 15.00-17.00 in Nieuwspoort, Den Haag. Na afloop is er een borrel.  Het debat is zowel live als online te volgen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Benjamin@viceversaonline.nl

De melkwetcontroverse

Door Joris Tielens | 03 februari 2023

Een door Nederland gesteund programma had tot doel de melkveesector in Kenia efficiënter te maken, maar critici zeggen dat het vooral om de ‘eigen’ bedrijven ging, en niet om ontwikkeling – dat is geen coherent beleid, stellen ze. Wat is waar? Slotdeel van het tweeluik.

Lees artikel

Melkhandel: met de ene hand geven, met de andere nemen?

Door Joris Tielens | 01 februari 2023

De overproductie van melk leidt in Nederland niet alleen tot een stikstofcrisis, maar de export van melkpoeder naar Afrika lijkt óók weinig goeds te doen: lokale boeren kunnen er niet mee concurreren. Dat gebeurt nu ook in Kenia, zeggen betrokkenen daar. Aan de andere kant stak Nederland veel ontwikkelingsgeld in de Afrikaanse melkveesector – hoe valt dat te rijmen? Deel één van een tweeluik.

Lees artikel

Beleidscoherentie: van ‘boemeltreintje’ tot ‘intercity’

Door Lennaert Rooijakkers | 26 januari 2023

Bij het Grote Coherentiedebat dat Vice Versa vorige week met zijn partners in Nieuwspoort organiseerde, bleek dat de praktijk steeds coherenter wordt – al blijft het samenspel tussen de ministeries ingewikkeld. ‘Soms is het echt een worsteling’, maar niettemin wil iedereen dóór.

Lees artikel