Door:
Vice Versa

25 november 2022

Tags

Vandaag verschijnt het Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Hoe kunnen verschillende ministeries de handen ineenslaan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en voorkom je dat ze elkaar tegenwerken? Voor Vice Versa, Building Change, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Fair Green and Global Alliantie reden om op woensdagmiddag 18 januari 2023 Het Grote Coherentiedebat te organiseren. In de aanloop naar het event zal Vice Versa een reeks artikelen publiceren over beleidscoherentie.

Het lijkt heel logisch: dat wat je met je linkerhand uitgeeft, maak je niet ongedaan met je rechter. Toch is dat soms nog de praktijk en wordt wat we enerzijds aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven, ernstig belemmerd door bijvoorbeeld Nederlandse steun aan de fossiele industrie of het faciliteren van onwettige geldstromen. Het gaat hier om zogeheten beleidscoherentie. In Nederland is dit al jaren een belangrijk onderwerp en hebben we een Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling. Ook wordt ons coherentiebeleid al jaren gemonitord door maatschappelijke organisaties.

In haar nota ‘Doen waar Nederland goed in is’ kondigde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gezien de mondiale ontwikkelingen een herziene versie van het actieplan aan. Deze herziening zal zich richten op het terugbrengen van de mondiale klimaat-, land- en watervoetafdruk van Nederland, het tegengaan van onwettige geldstromen via Nederland, en het bevorderen van de mondiale gezondheid.

Reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, Building Change, de Fair Green and Global Alliantie en Vice Versa om op woensdagmiddag 18 januari 2023  Het Grote Coherentiedebat te organiseren. Tijdens de bijeenkomst gaan we met topambtenaren van verschillende ministeries, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het nieuwe actieplan. Welke nieuwe aanknopingspunten biedt het actieplan om beleidscoherentie verder te verstevigen en ook verder in te bedden in andere ministeries dan Buitenlandse Zaken alleen?

Daarnaast start Vice Versa in aanloop naar het debat met een serie artikelen over beleidscoherentie om het onderwerp verder uit te diepen.

Het debat vindt plaats op woensdagmiddag 18 januari 2023 van 15.00-17.00 in Nieuwspoort, Den Haag. Na afloop is er een borrel.  Het debat is zowel live als online te volgen. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Benjamin@viceversaonline.nl

Programma Partindag 2023 verbreedt jouw blik

Door Yvonne van Driel | 15 september 2023

Het programma van de Partindag is bekend. Ook dit jaar verbreedt deze dag jouw blik. Hans Beerends, Ellen Mangnus, Marc Broere en Danielle Hirsch trappen de dag af. Het drietal Beerends, Mangnus en Broere werpt het licht op 50 jaar mondiaal activisme en Hirsch gaat in een gesproken column in op hoe informatie tot verandering kan leiden. En er is keuze uit 10 workshops. Voor ieder wat wils. De Partindag is op zaterdag 30 september in Nijkerk en begint om 10.00. Dit jaar georganiseerd Partin de ontmoetingsdag samen met Vice Versa.

Lees artikel

De klimaattop van Nairobi: een gedeeld Afrikaans bericht

Door Emmanuel Mandebo | 08 september 2023

Bij een historische samenkomst van Afrikaanse leiders op de Keniaanse top hebben ze de Verklaring van Nairobi uitgegeven: een oproep om klimaatverandering wereldwijd tegen te gaan, met Afrika als belangrijke speler in het midden gepositioneerd.

Lees artikel

Op de bres voor de kleine boer

Door Elizabeth Kameo | 07 september 2023

‘Wie in Afrika woont,’ stelt Shungu Kanyemba, ‘weet dat tachtig procent van onze bevolking van economische activiteiten uit het achterland afhankelijk is. We hebben allemaal wel een neef die nog steeds op het platteland werkt, als boer, en elke keer als je er langsgaat realiseer je je dat het leven er niet verandert. Ze maken de bakstenen nog *altijd op dezelfde manier! En dàt mag weleens omgegooid worden.’

Lees artikel