Door:
Brechje Oonk

12 juli 2023

Tags

Deze week vindt het High-Level Political Forum on Sustainable Development plaats; het eerste grote internationale politieke event waar wordt gesproken over de voortgang op het zesde duurzame doel sinds de historische VN-Waterconferentie in New York van maart dit jaar. Meer dan tienduizend deelnemers uit 193 landen kwamen daar bij elkaar om voor het eerst in bijna vijftig jaar wereldwijde watervraagstukken te bespreken.

Het bleek een waardevolle en inspirerende ervaring. Simavi was erbij, samen met vier van onze partners uit Bangladesh, Ghana, Kenia en Oeganda. We organiseerden nevensessies en volgden de discussies over het behalen van het duurzame ontwikkelingsdoel voor water en sanitaire voorzieningen voor iedereen – en meer specifiek voor vrouwen en meisjes in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Waar zijn we nú, bijna vier maanden verder? De deelnemers aan de Waterconferentie gingen met meer dan achthonderd vrijwillige toezeggingen op zak naar huis. Een van de resultaten was het verzoek van meer dan 150 lidstaten om een watergezant op VN-niveau te benoemen, een goede stap om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd over het nakomen van alle beloften, maar er is meer nodig.

Het komende jaar zijn er belangrijke momenten waarop we ervoor moeten zorgen dat het zesde doel en de Wateractieagenda onderdeel van de discussies zijn. Het High-Level Forum, met deze week een speciale dag over het zesde doel, is de eerste daarvan. Daarna volgen de Wereldwaterweek in augustus, de SDG Summit in september en de COP28 eind november. Deze grote evenementen zijn een goed platform voor politieke beloften, maar moeten ook leiden tot duurzame en inclusieve actie.

Een van de voornaamste vragen van ná de conferentie is hoe de opvolging voor alle toezeggingen zal plaatsvinden. De Wateractieagenda bestaat uit vrijwillige commitments en daarom is het essentieel dat overheden en andere partijen aan hun beloften worden gehouden. Zoals deze week opnieuw op het Forum zal worden bevestigd, moeten de investeringen flink omhoog om het duurzame doel van universele toegang in 2030 te behalen: met een factor zes voor schoon drinkwater, een factor vijf voor veilige sanitaire voorzieningen en een factor drie voor basishygiëne.

Wereldwijd moeten we de politiek bij de les houden om niet alleen voldoende middelen vrij te maken, maar ook ervoor te zorgen dat beleid inclusief is. Onze partners werken er hard aan in hun eigen landen: in Oeganda en Ghana door ervoor te zorgen dat de Presidential Compacts die in New York zijn getekend effectief worden geïmplementeerd en nageleefd en in Kenia en Bangladesh door jongeren te betrekken en discussies te organiseren.

In Nederland is vorige week naar aanleiding van de Simavi-petitie Dit is de Druppel een door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ingediende motie aangenomen. Die draagt de – inmiddels demissionaire – minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor vrouwen en meisjes in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering te garanderen en om ervoor te zorgen dat klimaatfinanciering wordt afgestemd op de specifieke belangen en capaciteiten van vrouwen en meisjes.

 Zo blijkt de Waterconferentie al het nodige in gang te hebben gezet. Met de nieuwe connecties die zijn gelegd en de hernieuwde inzet van veel regeringen is er hoop op een versnelling. Op de allereerste avond, tijdens een bijeenkomst van maatschappelijke organisaties, zei Pedro Arrojo-Agudo, de speciaal rapporteur namens de VN op het gebied van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen: ‘We zijn geen belanghebbenden, we zijn rechthebbenden.’

Een herinnering voor de wereld: water is een mensenrecht, niet slechts een economisch goed. Tegelijk moeten we erkennen dat dit soort high-level events ontoegankelijk blijven voor veel rechthebbenden van over de hele wereld – vooral die stemmen moeten worden gehoord in de follow-up van de Wateractieagenda om er een succes van te maken.

Brechje Oonk is lobby- en advocacymedewerker bij Simavi

 

Tijd om samen een strategie te slijpen

Door Marc Broere | 16 juni 2024

De Nederlandse ontwikkelingssector moet zo vlug mogelijk een openbare raadpleging organiseren voor de zuidelijke partners om een strategie te kiezen tegenover de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. En de uitkomst van die raadpleging moet bindend zijn, betoogt Vice Versa-hoofdredacteur Marc Broere.

Lees artikel

Afscheid van een tijdperk

Door Paul Hoebink | 13 juni 2024

De ontwikkelingssamenwerking bestaat 75 jaar en in de tussentijd is de wereld drastisch veranderd. We moeten het oude idee loslaten en vervangen voor internationale samenwerking voor mondiale publieke goederen, zoals de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling en vóór verbetering van de zorg en verspreiding van kennis, meent Paul Hoebink.

Lees artikel

De voorlopige line-up van het Grote Coherentiedebat

Door Marc Broere | 10 juni 2024

De contouren van de derde editie van het Grote Coherentiedebat op woensdagmiddag 26 juni worden steeds duidelijker. Een uitgelezen mogelijkheid om nog één keer voor de zomervakantie rondom een belangrijk coherentiethema bij elkaar te komen en de rol van Nederland te bespreken. Dit keer gaat het over ongewenste geldstromen. Meld je aan door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com.

Lees artikel