Door:
Brechje Oonk

12 juli 2023

Tags

Deze week vindt het High-Level Political Forum on Sustainable Development plaats; het eerste grote internationale politieke event waar wordt gesproken over de voortgang op het zesde duurzame doel sinds de historische VN-Waterconferentie in New York van maart dit jaar. Meer dan tienduizend deelnemers uit 193 landen kwamen daar bij elkaar om voor het eerst in bijna vijftig jaar wereldwijde watervraagstukken te bespreken.

Het bleek een waardevolle en inspirerende ervaring. Simavi was erbij, samen met vier van onze partners uit Bangladesh, Ghana, Kenia en Oeganda. We organiseerden nevensessies en volgden de discussies over het behalen van het duurzame ontwikkelingsdoel voor water en sanitaire voorzieningen voor iedereen – en meer specifiek voor vrouwen en meisjes in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Waar zijn we nú, bijna vier maanden verder? De deelnemers aan de Waterconferentie gingen met meer dan achthonderd vrijwillige toezeggingen op zak naar huis. Een van de resultaten was het verzoek van meer dan 150 lidstaten om een watergezant op VN-niveau te benoemen, een goede stap om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd over het nakomen van alle beloften, maar er is meer nodig.

Het komende jaar zijn er belangrijke momenten waarop we ervoor moeten zorgen dat het zesde doel en de Wateractieagenda onderdeel van de discussies zijn. Het High-Level Forum, met deze week een speciale dag over het zesde doel, is de eerste daarvan. Daarna volgen de Wereldwaterweek in augustus, de SDG Summit in september en de COP28 eind november. Deze grote evenementen zijn een goed platform voor politieke beloften, maar moeten ook leiden tot duurzame en inclusieve actie.

Een van de voornaamste vragen van ná de conferentie is hoe de opvolging voor alle toezeggingen zal plaatsvinden. De Wateractieagenda bestaat uit vrijwillige commitments en daarom is het essentieel dat overheden en andere partijen aan hun beloften worden gehouden. Zoals deze week opnieuw op het Forum zal worden bevestigd, moeten de investeringen flink omhoog om het duurzame doel van universele toegang in 2030 te behalen: met een factor zes voor schoon drinkwater, een factor vijf voor veilige sanitaire voorzieningen en een factor drie voor basishygiëne.

Wereldwijd moeten we de politiek bij de les houden om niet alleen voldoende middelen vrij te maken, maar ook ervoor te zorgen dat beleid inclusief is. Onze partners werken er hard aan in hun eigen landen: in Oeganda en Ghana door ervoor te zorgen dat de Presidential Compacts die in New York zijn getekend effectief worden geïmplementeerd en nageleefd en in Kenia en Bangladesh door jongeren te betrekken en discussies te organiseren.

In Nederland is vorige week naar aanleiding van de Simavi-petitie Dit is de Druppel een door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ingediende motie aangenomen. Die draagt de – inmiddels demissionaire – minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor vrouwen en meisjes in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering te garanderen en om ervoor te zorgen dat klimaatfinanciering wordt afgestemd op de specifieke belangen en capaciteiten van vrouwen en meisjes.

 Zo blijkt de Waterconferentie al het nodige in gang te hebben gezet. Met de nieuwe connecties die zijn gelegd en de hernieuwde inzet van veel regeringen is er hoop op een versnelling. Op de allereerste avond, tijdens een bijeenkomst van maatschappelijke organisaties, zei Pedro Arrojo-Agudo, de speciaal rapporteur namens de VN op het gebied van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen: ‘We zijn geen belanghebbenden, we zijn rechthebbenden.’

Een herinnering voor de wereld: water is een mensenrecht, niet slechts een economisch goed. Tegelijk moeten we erkennen dat dit soort high-level events ontoegankelijk blijven voor veel rechthebbenden van over de hele wereld – vooral die stemmen moeten worden gehoord in de follow-up van de Wateractieagenda om er een succes van te maken.

Brechje Oonk is lobby- en advocacymedewerker bij Simavi

 

Programma Partindag 2023 verbreedt jouw blik

Door Yvonne van Driel | 15 september 2023

Het programma van de Partindag is bekend. Ook dit jaar verbreedt deze dag jouw blik. Hans Beerends, Ellen Mangnus, Marc Broere en Danielle Hirsch trappen de dag af. Het drietal Beerends, Mangnus en Broere werpt het licht op 50 jaar mondiaal activisme en Hirsch gaat in een gesproken column in op hoe informatie tot verandering kan leiden. En er is keuze uit 10 workshops. Voor ieder wat wils. De Partindag is op zaterdag 30 september in Nijkerk en begint om 10.00. Dit jaar georganiseerd Partin de ontmoetingsdag samen met Vice Versa.

Lees artikel

De klimaattop van Nairobi: een gedeeld Afrikaans bericht

Door Emmanuel Mandebo | 08 september 2023

Bij een historische samenkomst van Afrikaanse leiders op de Keniaanse top hebben ze de Verklaring van Nairobi uitgegeven: een oproep om klimaatverandering wereldwijd tegen te gaan, met Afrika als belangrijke speler in het midden gepositioneerd.

Lees artikel

Op de bres voor de kleine boer

Door Elizabeth Kameo | 07 september 2023

‘Wie in Afrika woont,’ stelt Shungu Kanyemba, ‘weet dat tachtig procent van onze bevolking van economische activiteiten uit het achterland afhankelijk is. We hebben allemaal wel een neef die nog steeds op het platteland werkt, als boer, en elke keer als je er langsgaat realiseer je je dat het leven er niet verandert. Ze maken de bakstenen nog *altijd op dezelfde manier! En dàt mag weleens omgegooid worden.’

Lees artikel