Door:
Vice Versa

23 november 2023

Tags

Waar kan Nederland binnen haar coherentiebeleid de komende jaren het beste op inzetten als het gaat om het aanpakken van Vaccin- en Mondiale Gezondheidsongelijkheid? En hoe kunnen we dit zo concreet mogelijk vormgeven? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede editie van Het Grote Coherentiedebat op vrijdagmiddag 8 december in Dudok, Den Haag.  Het debat is ook online te volgen.

Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk hoe ongelijk de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd is. Terwijl rijke landen grote voorraden vaccins opkochten om hun bevolking te vaccineren, was er in lage-en middeninkomenslanden een enorm tekort aan vaccins.

Het aanpakken van vaccin-en mondiale gezondheidsongelijkheid is daarom een van de drie hoofdpunten uit het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling dat het -inmiddels- demissionair kabinet op 25 november 2022 presenteerde. ‘De COVID-19 pandemie heeft de enorme ongelijkheid in mondiale toegang tot vaccins, medicijnen en andere gezondheidsproducten blootgelegd. Ook is duidelijk geworden hoe belangrijk sterke weerbare gezondheidssystemen zijn voor een eerlijke toegang tot gezondheid wereldwijd’, stelt het actieplan.

In de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie die gelijktijdig werd opgesteld, wordt hier ook op ingegaan. Het kabinet heeft het volgende doel geformuleerd.  ‘Nederland draagt bij aan het vergroten van mondiale toegang tot vaccins en geneesmiddelen, door het stimuleren van kennisdeling en het stimuleren van lokale productie.’

De COVID-19 pandemie heeft bestaande ongelijkheden vergroot en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen verder bemoeilijkt. ‘De ongelijke verdeling van COVID-19 vaccins, medische beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en beademingsapparatuur, toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en toegang tot kennis laten zien dat in tijden van crisis, mondiale solidariteit naar de achtergrond verdwijnt. Deze ongelijkheden belemmeren bovendien de effectieve bestrijding van gezondheidscrises, zoals een pandemie’, zo valt te lezen in de strategie.

Nederland zal zich met name als verbinder inzetten op het bevorderen van duurzame lokale productie en wereldwijde toegang tot gezondheidsproducten, onder andere door de samenwerking tussen de EU en Afrikaanse partners te vergroten. Ook zal Nederland verdergaande samenwerking nastreven met de private sector om tot innovatieve oplossingen op terreinen waar Nederland traditioneel sterk in is, zoals distributie, transport en eHealth, te komen.

Tweede editie Grote Coherentie Debat

Het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling en de Nederlandse Mondiale Gezondheidstrategie bieden voldoende gespreksstof voor een tweede editie van het Grote Coherentie Debat, op vrijdagmiddag 8 december in Dudok, Den Haag. Waarbij we niet alleen naar de coronacrisis kijken en naar toekomstige pandemieën, maar ook breder praten over systeemverandering en toegang tot medicijnen. Want we zien al jarenlang dat ook voor andere ziektes als HIV en tuberculose er niet overal gelijke toegang tot medicijnen is.

Het wordt vooral een oplossingsgerichte en verdiepende bijeenkomst met sprekers uit Nederland en het Globale Zuiden. Vragen die centraal zullen staan, zijn:

  • Hoe vertalen we principes als ‘rechtvaardigheid’ en ‘niemand achterlaten’ naar de praktijk en wat betekent dit voor hoe we de ontwikkeling en productie van vaccins en medicijnen kunnen organiseren?
  • Wat gebeurt er in het Globale Zuiden al op het gebied van de ontwikkeling en productie van medicijnen en hoe kan Nederland dat ondersteunen?
  • Hoe kun je zorgen dat lokale productie in bijvoorbeeld Zuid-Afrika ook leidt tot toegang van medicijnen elders op het Afrikaanse continent?
  • Wat moet er gebeuren om met name toegang tot medicijnen in Afrika te verbeteren?
  • Hoe zou een goed coherentiebeleid van het nieuwe kabinet op dit specifieke thema eruit kunnen zien?

De gespreksleiding is net als het eerste Grote Coherentiedebat in handen van Kido Koenig.

Je kunt je aanmelden door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com  En vermeld daarbij of je live aanwezig wilt zijn, of het debat via de livestream wilt volgen.

Jongeren denken veel minder in scheidslijnen

Door Marc Broere | 21 februari 2024

Wat voor effect heeft een burgerbeweging op klimaatrechtvaardigheid? En hoe kunnen we de jongere generatie effectief betrekken? Daarover…

Lees artikel

In de bres voor eerlijke handel

Door Salim Stokey | 15 februari 2024

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

Lees artikel

‘Ik schrijf over helden die niet zo in het oog springen’

Door Marlies Moret-Verwoerd | 09 februari 2024

Al een leven lang is Dick Wittenberg journalist. Vaak schreef hij over personen die in de knel komen, zowel in Afrika als in Nederland. Met zijn stijl zorgde hij voor veel betrokkenheid bij mensen in compleet andere omstandigheden – hoe deed hij dat? ‘Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat: toch blijven druppelen.’

Lees artikel