Door:
Marc Broere

8 januari 2024

Tags

Hoe kunnen we de hearts and minds voor ontwikkelingssamenwerking terugwinnen in Nederland? Wat zijn eigentijdse vormen van mondiale solidariteit? Daarover gaat de nieuwe Podcast ‘Levenslang Activist’ die vanaf morgen van start gaat.

Solidariteit heeft zin, maar gééft ook zin – dat concludeert Hans Beerends die al meer dan een halve eeuw met hoop en glorie voor een rechtvaardige wereld vecht.

Vorig jaar verscheen over hem het boek Levenslang activist van Ellen Mangnus en Marc Broere. Het is het bijzondere verhaal van de nu 92-jarige, maar nog steeds zeer actieve Hans Beerends – en tegelijk is het ook een kroniek van het mondiale activisme en het draagvlak voor mondiale thema’s in Nederland.

Je kunt Beerends gerust de nestor van de derde-wereldbeweging noemen: vanaf de jaren zestig jaagde hij talloze acties aan en stond hij aan de basis van de Wereldwinkel. In het boek maakt hij met Marc Broere en Ellen Mangnus de balans op. Wat heeft de strijd voor een eerlijke wereld opgeleverd? Hoe breng je mensen in beweging? Op die vragen heeft hij steeds weer een positief antwoord.

In de nieuwe podcast ‘Levenslang Activist’ gaat een van de auteurs van het boek, Marc Broere, in gesprek met Nederlanders over het draagvlak voor een rechtvaardige mondiale wereld.

Het is een actueel vraagstuk ook waar maatschappelijke organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden, alsmede het ministerie van Buitenlandse Zaken, al jaren mee worstelen.

In de topsectorspecial van Vice Versa zegt onderzoeker Sara Kinsbergen dat ontwikkelingssamenwerking een fanbase nodig heeft, maar die vandaag de dag ontbreekt. Er is veel te weinig in draagvlakversterking geïnvesteerd. ‘Laat ik het anders formuleren: hoeveel volgers en likes krijg je met dit beleid, de programma’s en de strategie? We hebben dat echt verwaarloosd, maar uw fanbase komt te voet en gaat te paard – en, jongens, die fanbase is te paard vertrokken. We hebben daarmee ons eigen collectieve graf rondom ontwikkelingssamenwerking gegraven.’

Volgens haar hebben bezuinigingsrondes en de intrede van het managementdenken ertoe geleid dat het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van draagvlak en mondiaal burgerschap nu niet-bestaand is. En een deel van de Nederlandse ngo’s ging intensief met grote fondsen samenwerken of werd afhankelijker van overheidssteun, en raakte daardoor de sterke band met de achterban kwijt. Binnen de politiek werd het werken aan draagvlak weggezet als een linkse hobby.

Dat alles is, zegt ze, een desastreus idee gebleken. Waarom? Omdat lotsverbondenheid volgens haar niet zoveel met geitenwollensokken te maken heeft, maar juist extreem urgent is: dit gaat over de toekomst van onze wereldsamenleving. ‘Het streven naar een gevoel van verbinding met anderen op deze aarde is geen linkse hobby,’ zegt ze, ‘maar een levensader van onze sector, die toen stevig is doorgeknipt.’

En volgens Kinsbergen is het nodig dat het terugkeert. ‘De urgentie van de mondiale uitdagingen waar we voor staan is zó groot,’ zegt ze, ‘die kunnen we alleen aanpakken als we ons er gezamenlijk voor inzetten, vanuit een gevoel van solidariteit en lotsverbondenheid. Nederland doet fantastische dingen op het gebied van internationale samenwerking, maar het is verworden tot een specialistische elitesport, omgeven door een mist van technische taal, met een eigen walk en talk.  Dat is een probleem, want het verhaal van mondiale samenwerking en lotsverbondenheid werkt alleen als het breed gedragen wordt, vanuit de haarvaten van de samenleving.’

 In de podcast gaan we in gesprek met de frontrunners in Nederland op het gebied van draagvlakversterking en mondiaal burgerschap.

  • Hoe kun je Nederlanders warm krijgen voor thema’s als ongelijkheid, armoedebestrijding klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking?
  • Wat zijn bijzondere initiatieven die vandaag de dag plaatsvinden en wat kunnen anderen daarvan leren?
  • Welke manier van betrokkenheid en activisme past het beste bij jouzelf en jouw organisatie?

De podcast is een initiatief van Vice Versa en Partos. In de eerste aflevering, die morgen online komt, gaat Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere in gesprek met Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Rina Molenaar (Woord en Daad).

Jongeren denken veel minder in scheidslijnen

Door Marc Broere | 21 februari 2024

Wat voor effect heeft een burgerbeweging op klimaatrechtvaardigheid? En hoe kunnen we de jongere generatie effectief betrekken? Daarover…

Lees artikel

In de bres voor eerlijke handel

Door Salim Stokey | 15 februari 2024

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

Lees artikel

‘Ik schrijf over helden die niet zo in het oog springen’

Door Marlies Moret-Verwoerd | 09 februari 2024

Al een leven lang is Dick Wittenberg journalist. Vaak schreef hij over personen die in de knel komen, zowel in Afrika als in Nederland. Met zijn stijl zorgde hij voor veel betrokkenheid bij mensen in compleet andere omstandigheden – hoe deed hij dat? ‘Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat: toch blijven druppelen.’

Lees artikel