Door:
Marc Broere

9 januari 2024

Tags

In de eerste aflevering van de podcast ‘Levenslang activist’ gaan Sara Kinsbergen (hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de Radboud Univeristeit in Nijmegen) en Rina Molenaar (directeur/bestuurder van Woord en Daad) met Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere in gesprek over het belang voor de Nederlandse ontwikkelingssector om weer te investeren in contacten met de Nederlandse bevolking, en om daarbij begrijpelijke en menselijke taal te hanteren. Luister naar de aflevering door te klikken op Springcast

Rina Molenaar (links) en Sara Kinsbergen. (foto Sera Koolmees)

 

Het vakjargon dat nu gebezigd wordt speekt de Nederlandse burger totaal niet aan en mensen denken: waar gaat dit over? Er wordt niet meer op een begrijpelijke wijze verteld wat er op de wereld gaande is. Dat komt omdat de meeste organisaties ‘verleid’ zijn door het grote geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere donoren, waardoor ze denken geen achterban meer nodig te hebben en die ook kwijtgeraakt zijn. ‘Te veel gericht op Den Haag, te weinig op het dorp’, zoals Rina Molenaar het in de podcast zegt.

Haar organisatie doet het anders. Woord en Daad heeft 8000 vrijwilligers en heeft als stelregel dat 70% van de inkomsten door de eigen achterban wordt ingebracht. ‘Je bestaat bij de gratie van je achterban’, aldus Molenaar.

Maar beiden zien nu een kentering. Steeds meer organisaties zien dat het van belang is om weer te investeren in het zogeheten ‘draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.’  Er gebeurt in bescheidenheid al van alles in Nederland. Al die vlammetjes kunnen uitgroeien tot een groot vuur en volgens Kinsbergen zelfs tot een knallend vuurwerk. Het momentum is daar voor hernieuwde betrokkenheid van de Nederlandse burger bij een rechtvaardige mondiale wereld. En voor de luisteraars: de dame met de Vlaamse tongval is Sara Kinsbergen en de ander Rina Molenaar.

 

Pleidooi voor ‘vermaatschappelijking’

Door Ruerd Ruben | 20 mei 2024

David Heyer heeft met Wie heeft het geld opgegeten? een sympathiek en prikkelend boek geschreven over andere mogelijkheden om met Nederlands ontwikkelingsgeld Afrika vooruit te helpen. Ruerd Ruben recenseert

Lees artikel

Boekrecensie Kijk niet weg

Door Hans Beerends | 10 mei 2024

Jan Pronk, activist, politiek analist, minister en hoogleraar schreef honderden artikelen, tientallen boeken en beleidsnota’s. Daarnaast schreven tientallen…

Lees artikel

Tijd voor een feestje?

Door Marc Broere | 09 mei 2024

Juist nu we in Nederland 75 jaar ontwikkelingssamenwerking ‘bedrijven’, staat het misschien wel meer dan ooit onder druk: tijd om het te vieren, of om er een eind aan te breien? Praat mee op 10 juni in de Rode Hoed.

Lees artikel