Door:
Marc Broere

9 januari 2024

Tags

In de eerste aflevering van de podcast ‘Levenslang activist’ gaan Sara Kinsbergen (hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de Radboud Univeristeit in Nijmegen) en Rina Molenaar (directeur/bestuurder van Woord en Daad) met Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere in gesprek over het belang voor de Nederlandse ontwikkelingssector om weer te investeren in contacten met de Nederlandse bevolking, en om daarbij begrijpelijke en menselijke taal te hanteren. Luister naar de aflevering door te klikken op Springcast

Rina Molenaar (links) en Sara Kinsbergen. (foto Sera Koolmees)

 

Het vakjargon dat nu gebezigd wordt speekt de Nederlandse burger totaal niet aan en mensen denken: waar gaat dit over? Er wordt niet meer op een begrijpelijke wijze verteld wat er op de wereld gaande is. Dat komt omdat de meeste organisaties ‘verleid’ zijn door het grote geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere donoren, waardoor ze denken geen achterban meer nodig te hebben en die ook kwijtgeraakt zijn. ‘Te veel gericht op Den Haag, te weinig op het dorp’, zoals Rina Molenaar het in de podcast zegt.

Haar organisatie doet het anders. Woord en Daad heeft 8000 vrijwilligers en heeft als stelregel dat 70% van de inkomsten door de eigen achterban wordt ingebracht. ‘Je bestaat bij de gratie van je achterban’, aldus Molenaar.

Maar beiden zien nu een kentering. Steeds meer organisaties zien dat het van belang is om weer te investeren in het zogeheten ‘draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.’  Er gebeurt in bescheidenheid al van alles in Nederland. Al die vlammetjes kunnen uitgroeien tot een groot vuur en volgens Kinsbergen zelfs tot een knallend vuurwerk. Het momentum is daar voor hernieuwde betrokkenheid van de Nederlandse burger bij een rechtvaardige mondiale wereld. En voor de luisteraars: de dame met de Vlaamse tongval is Sara Kinsbergen en de ander Rina Molenaar.

 

Jongeren denken veel minder in scheidslijnen

Door Marc Broere | 21 februari 2024

Wat voor effect heeft een burgerbeweging op klimaatrechtvaardigheid? En hoe kunnen we de jongere generatie effectief betrekken? Daarover…

Lees artikel

In de bres voor eerlijke handel

Door Salim Stokey | 15 februari 2024

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

Lees artikel

‘Ik schrijf over helden die niet zo in het oog springen’

Door Marlies Moret-Verwoerd | 09 februari 2024

Al een leven lang is Dick Wittenberg journalist. Vaak schreef hij over personen die in de knel komen, zowel in Afrika als in Nederland. Met zijn stijl zorgde hij voor veel betrokkenheid bij mensen in compleet andere omstandigheden – hoe deed hij dat? ‘Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat: toch blijven druppelen.’

Lees artikel