Door:
Salim Stokey

15 februari 2024

Tags

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

Thea Fierens, de coördinator van het #SDGCafé, begint met warme woorden van welkom, waarna de vier organiserende partners zichzelf voorstellen, onder wie Kido Koenig. De directeur van de Foundation Max van der Stoel legt uit dat het een onafhankelijke buitenlandse stichting is, die verbonden is aan de PvdA. Haar doelen zijn democratisering in de EU-lidstaten, eerlijker Nederlands en EU-beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden en meer openbaar debat over deze kwesties in Nederland.

Max Koffi, directeur van Africa in Motion (AIM), beschrijft hoe hij naar het versnellen van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in Afrika streeft door de economische relatie tussen Europa en het continent te verbeteren – èn de Afrikaanse diaspora in Nederland te versterken. Hij vertelt ook kort over het idee van de certificering voor eerlijke handel, het thema van dit #SDGCafé.

Programmamanager Marija Pop Trajkova van The Hague Humanity Hub (HHH) zegt dat haar non-profitorganisatie het ecosysteem voor een meer vreedzame en rechtvaardige wereld ondersteunt en versterkt. Ze faciliteert verbindingen en innovatie door de benodigde ingrediënten voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van kennis te bieden. De Hub is ook een SDG-huis.

De oogst van het SDF café, verzameld door Kido Koenig van Foundation Max van der Stoel en Marija Pop Trajkova van The Hague Humanity Hub.

De #SDGCafés worden door een kerngroep georganiseerd, onder leiding van Fierens, met wisselende partners en rond actuele thema’s. Bij dit Café bestond die groep verder uit Jos Walen, emeritus-lector in de internationale samenwerking, en Lieneke Hoeksma, redacteur en vertaler. Het streven van de Cafés is het bewustzijn over de duurzame doelen te vergroten, zowel binnen als buiten Nederland.

Een eerlijke prijs

Koffi benadrukt op overtuigende wijze de paradox van armoede in Afrika en presenteert het nieuwe initiatief als een stap naar het oplossen van dat complexe probleem. De certificering gaat over het aanpakken van armoede door de herverdeling van opbrengsten van producten met een Afrikaanse oorsprong, die in Europa worden verhandeld.

De Equal Trade beweging is groeiende, niet alleen in Nederland maar ook in diverse Afrikaanse landen

Dat innovatieve idee omarmt ubuntuwaarden en introduceert een nieuw economisch model. Gecertificeerde producten worden volgens dat model verhandeld, waarbij producenten een rechtmatig aandeel krijgen in de financiële opbrengsten van het (half) afgewerkte product, waardoor ze integraal bij de hele waardeketen worden betrokken.

Michel Scholte, co-oprichter van True Price en directeur van het Impact Institute, deelt zijn inzichten over hoe zulke projecten van de grond konden komen. True Price is een sociale onderneming met als missie het realiseren van duurzame producten die voor iedereen betaalbaar zijn, door consumenten in staat te stellen de werkelijke prijs van de producten te zien en vrijwillig te betalen.

Zijn visie is een wereld waarin alle producten voor een eerlijke prijs worden verkocht, dat wil zeggen: een prijs waarbij geen schade wordt toegebracht aan mens of natuur – volledig duurzaam. Als dat voor alle producten zou gelden, dan was de wereldeconomie nu duurzaam.

Een appeltje te schillen

Terwijl de traditionele certificeringssystemen zich op de upstream van producten richten, verschuift het Equal Trade-systeem de focus naar de downstream. Het concentreert zich op Afrikaanse grondstoffen die in Europa worden verwerkt en met aanzienlijke winstmarges worden verkocht, waarmee een nieuw perspectief op eerlijke handel wordt geïntroduceerd.

Max Kofi

Max Koffi, de drijvende kracht erachter, bouwt nu aan een sterk netwerk via de Equal Trade Alliance, dat al meer dan tweeduizend mensen uit meer dan vijftig landen omvat. De energie die tijdens dit #SDGCafé wordt gegenereerd, fungeert als bouwsteen voor de toekomstige edities.

Sandra Pellegrom, de nationale coördinator van de duurzame doelen, merkt op dat een dergelijk systeem niet alleen gedragen moet worden door hoge-inkomenslanden, maar juist ook door die met lagere.

De bijna honderd aanwezigen, die allemaal nog een appeltje met de ongelijkheid in de handel te schillen hebben, nemen aan een interactieve oefening deel: ideeën worden op appeltjes geschreven en vervolgens in een boom gehangen, symbolisch voor de groeiende vruchten van inzet en samenwerking voor het eerlijke zakendoen.

Na de vruchtbare discussies gaan de organisatoren verder met de besproken ideeën. Er is een concreet plan om het SDGCafé uit te breiden naar Brussel en in de toekomst naar Nairobi, waar nieuwe partnerschappen zullen worden gesmeed om de visie te verwezenlijken. Het evenement heeft niet alleen een dialoog op gang gebracht, maar ook stappen gezet richting het bereiken van de duurzame doelen, met name het eerste (geen armoede) en het zeventiende (partnerschappen).

 Al is er nu eerder sprake van een gedurfde sprong dan van stappen: er zal een Europees Café met Europarlementariërs komen en waarschijnlijk ook een Afrikaans Café in Kenia, in samenwerking met Vice Versa en Equal Trade-ondersteuningsgroepen

In de Europese tegenhanger van de Nieuwe Zijderoute is er gelukkig nog plek voor onderwijs

Door Sietse Blom | 15 april 2024

De Finse oud-docente Jutta Urpilainen hoef je het belang van onderwijs niet duidelijk te maken: nu ze als eurocommissaris op een grotere schaal kinderen van goede scholing kan voorzien, is ze dan ook niet terughoudend. Sietse Blom schetst hoe ons continent er op dat vlak voorstaat, vlak voor de verkiezingen.

Lees artikel

Investeren in SRGR bepaalt jonge levens

Door Eefke Deneer | 02 april 2024

Het SRGR-platform roept de Nederlandse politiek op om alles op alles te zetten om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlandbeleid te verankeren – want die zijn onmisbaar. Vandaag onderstreepte het dat door de Vrije Doos aan de nieuwe BHOS-commissie aan te bieden.

Lees artikel

Altijd water uit de kraan voor kinderen

Door Karin Bojorge-Alvarez | 25 maart 2024

Mag je huishoudens met kinderen van een basisvoorziening als drinkwater afsluiten, als ze niet in staat zijn hun rekeningen te betalen? Nee, oordeelde het gerechtshof Den Haag deze week: het is een fundamenteel recht, en het belang van het kind moet vooropstaan. Karin Bojorge-Alvarez, van Simavi, brengt verslag uit

Lees artikel