Door:
Salim Stokey

15 februari 2024

Tags

Bijna honderd mensen zijn in Den Haag samengekomen voor het eerste #SDGCafé van 2024: een groep met verschillende leeftijden en achtergronden, uit verschillende sectoren, en het doel was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Salim Stokey brengt verslag uit – met merkbaar enthousiasme.

Thea Fierens, de coördinator van het #SDGCafé, begint met warme woorden van welkom, waarna de vier organiserende partners zichzelf voorstellen, onder wie Kido Koenig. De directeur van de Foundation Max van der Stoel legt uit dat het een onafhankelijke buitenlandse stichting is, die verbonden is aan de PvdA. Haar doelen zijn democratisering in de EU-lidstaten, eerlijker Nederlands en EU-beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden en meer openbaar debat over deze kwesties in Nederland.

Max Koffi, directeur van Africa in Motion (AIM), beschrijft hoe hij naar het versnellen van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in Afrika streeft door de economische relatie tussen Europa en het continent te verbeteren – èn de Afrikaanse diaspora in Nederland te versterken. Hij vertelt ook kort over het idee van de certificering voor eerlijke handel, het thema van dit #SDGCafé.

Programmamanager Marija Pop Trajkova van The Hague Humanity Hub (HHH) zegt dat haar non-profitorganisatie het ecosysteem voor een meer vreedzame en rechtvaardige wereld ondersteunt en versterkt. Ze faciliteert verbindingen en innovatie door de benodigde ingrediënten voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van kennis te bieden. De Hub is ook een SDG-huis.

De oogst van het SDF café, verzameld door Kido Koenig van Foundation Max van der Stoel en Marija Pop Trajkova van The Hague Humanity Hub.

De #SDGCafés worden door een kerngroep georganiseerd, onder leiding van Fierens, met wisselende partners en rond actuele thema’s. Bij dit Café bestond die groep verder uit Jos Walen, emeritus-lector in de internationale samenwerking, en Lieneke Hoeksma, redacteur en vertaler. Het streven van de Cafés is het bewustzijn over de duurzame doelen te vergroten, zowel binnen als buiten Nederland.

Een eerlijke prijs

Koffi benadrukt op overtuigende wijze de paradox van armoede in Afrika en presenteert het nieuwe initiatief als een stap naar het oplossen van dat complexe probleem. De certificering gaat over het aanpakken van armoede door de herverdeling van opbrengsten van producten met een Afrikaanse oorsprong, die in Europa worden verhandeld.

De Equal Trade beweging is groeiende, niet alleen in Nederland maar ook in diverse Afrikaanse landen

Dat innovatieve idee omarmt ubuntuwaarden en introduceert een nieuw economisch model. Gecertificeerde producten worden volgens dat model verhandeld, waarbij producenten een rechtmatig aandeel krijgen in de financiële opbrengsten van het (half) afgewerkte product, waardoor ze integraal bij de hele waardeketen worden betrokken.

Michel Scholte, co-oprichter van True Price en directeur van het Impact Institute, deelt zijn inzichten over hoe zulke projecten van de grond konden komen. True Price is een sociale onderneming met als missie het realiseren van duurzame producten die voor iedereen betaalbaar zijn, door consumenten in staat te stellen de werkelijke prijs van de producten te zien en vrijwillig te betalen.

Zijn visie is een wereld waarin alle producten voor een eerlijke prijs worden verkocht, dat wil zeggen: een prijs waarbij geen schade wordt toegebracht aan mens of natuur – volledig duurzaam. Als dat voor alle producten zou gelden, dan was de wereldeconomie nu duurzaam.

Een appeltje te schillen

Terwijl de traditionele certificeringssystemen zich op de upstream van producten richten, verschuift het Equal Trade-systeem de focus naar de downstream. Het concentreert zich op Afrikaanse grondstoffen die in Europa worden verwerkt en met aanzienlijke winstmarges worden verkocht, waarmee een nieuw perspectief op eerlijke handel wordt geïntroduceerd.

Max Kofi

Max Koffi, de drijvende kracht erachter, bouwt nu aan een sterk netwerk via de Equal Trade Alliance, dat al meer dan tweeduizend mensen uit meer dan vijftig landen omvat. De energie die tijdens dit #SDGCafé wordt gegenereerd, fungeert als bouwsteen voor de toekomstige edities.

Sandra Pellegrom, de nationale coördinator van de duurzame doelen, merkt op dat een dergelijk systeem niet alleen gedragen moet worden door hoge-inkomenslanden, maar juist ook door die met lagere.

De bijna honderd aanwezigen, die allemaal nog een appeltje met de ongelijkheid in de handel te schillen hebben, nemen aan een interactieve oefening deel: ideeën worden op appeltjes geschreven en vervolgens in een boom gehangen, symbolisch voor de groeiende vruchten van inzet en samenwerking voor het eerlijke zakendoen.

Na de vruchtbare discussies gaan de organisatoren verder met de besproken ideeën. Er is een concreet plan om het SDGCafé uit te breiden naar Brussel en in de toekomst naar Nairobi, waar nieuwe partnerschappen zullen worden gesmeed om de visie te verwezenlijken. Het evenement heeft niet alleen een dialoog op gang gebracht, maar ook stappen gezet richting het bereiken van de duurzame doelen, met name het eerste (geen armoede) en het zeventiende (partnerschappen).

 Al is er nu eerder sprake van een gedurfde sprong dan van stappen: er zal een Europees Café met Europarlementariërs komen en waarschijnlijk ook een Afrikaans Café in Kenia, in samenwerking met Vice Versa en Equal Trade-ondersteuningsgroepen

Tijd om samen een strategie te slijpen

Door Marc Broere | 16 juni 2024

De Nederlandse ontwikkelingssector moet zo vlug mogelijk een openbare raadpleging organiseren voor de zuidelijke partners om een strategie te kiezen tegenover de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. En de uitkomst van die raadpleging moet bindend zijn, betoogt Vice Versa-hoofdredacteur Marc Broere.

Lees artikel

Afscheid van een tijdperk

Door Paul Hoebink | 13 juni 2024

De ontwikkelingssamenwerking bestaat 75 jaar en in de tussentijd is de wereld drastisch veranderd. We moeten het oude idee loslaten en vervangen voor internationale samenwerking voor mondiale publieke goederen, zoals de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling en vóór verbetering van de zorg en verspreiding van kennis, meent Paul Hoebink.

Lees artikel

De voorlopige line-up van het Grote Coherentiedebat

Door Marc Broere | 10 juni 2024

De contouren van de derde editie van het Grote Coherentiedebat op woensdagmiddag 26 juni worden steeds duidelijker. Een uitgelezen mogelijkheid om nog één keer voor de zomervakantie rondom een belangrijk coherentiethema bij elkaar te komen en de rol van Nederland te bespreken. Dit keer gaat het over ongewenste geldstromen. Meld je aan door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com.

Lees artikel