Door:
Eefke Deneer

2 april 2024

Tags

Het SRGR-platform roept de Nederlandse politiek op om alles op alles te zetten om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlandbeleid te verankeren – want die zijn onmisbaar. Vandaag onderstreepte het dat door de Vrije Doos aan de nieuwe BHOS-commissie aan te bieden.

Over je eigen lichaam kunnen beschikken en in vrijheid en gezondheid keuzes maken over of je kinderen wilt – en wanneer en hoeveel – is levensbepalend. Het bepaalt of meisjes en vrouwen hun school af kunnen maken, het bepaalt hun positie op de arbeidsmarkt en heeft grote invloed op hun economische en sociale onafhankelijkheid.

Om meisjes en vrouwen de kans te geven zich te ontplooien, is toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten onmisbaar: die vormen een basisvoorwaarde voor gelijkheid en duurzame ontwikkeling, maar de laatste jaren is er wereldwijd sprake van democratische achteruitgang.

Er is een groeiende druk op lhbtiq+-rechten, het recht op veilige abortus en relationele en seksuele vorming. De anti-rechtenbeweging is goed georganiseerd, krijgt veel financiering en vormt een bedreiging voor fundamentele mensenrechten – SGRG zijn de kanarie in de kolenmijn van democratische achteruitgang.

Daar begint het vaak mee, maar daarbij stopt het niet. Lhbtiq+-personen die in Rusland recent tot terrorist bestempeld werden en in Oeganda en Ghana verder gecriminaliseerd zijn. Vrouwen in de Verenigde Staten die geen toegang meer hebben tot veilige abortus… Hevige weerstand tegen relationele en seksuele vorming in Hongarije.

Democratieën brokkelen af, en seksuele en reproductieve rechten zijn de eerste stukjes die vallen – en dat is in niemands belang. Niet in het belang van de internationale gemeenschap, noch van Nederland. Sterke democratieën, waarin mensenrechten gewaarborgd worden, zijn de bouwsteen van veiligheid en gelijkheid.

Investeren in partnerschappen

Een tegengeluid tegen democratische achteruitgang moet ook vanuit samenlevingen zelf komen. Daarin is het maatschappelijk middenveld onmisbaar, zo ook het SRGR-platform: een samenwerkingsverband tussen elf maatschappelijke organisaties die werken aan SRGR in Nederland en wereldwijd.

Gezamenlijk pleiten we voor het behouden van een sterke Nederlandse inzet voor SRGR in het buitenland. Lokale maatschappelijke organisaties en activisten staan in de frontlinie van het verdedigen van democratieën wereldwijd – investeren in een sterk middenveld is dan ook essentieel voor het waarborgen van democratische waarden.

Door te investeren in partnerschappen met het lokale maatschappelijk middenveld zorgen we ervoor dat het SRGR-werk bij de behoeften van de gemeenschappen zelf aansluit. Zo kunnen ze aangeven wat er nodig is, wat werkt en wat níet. Zo bouwen we samen aan relationele en seksuele vorming die bij de leefwereld van jongeren aansluit, met passende anticonceptie die echt toegankelijk is en bereiken we gemarginaliseerde groepen.

Nederland: donor met durf

Nederland heeft zich als toonaangevende donor op het gebied van SRGR bewezen: in 2022 was het de op een na grootste donor in Europa, en dat werpt zijn vruchten af. Zo is Nederland een van de belangrijkste donateurs van IPAS, een wereldwijd leidende organisatie in het opkomen voor veilige abortus en voor het recht op anticonceptie.

Aanbieding van de Vrije Doos aan GL/PvdA Kamerlid Daniëlle Hirsch

Mede dankzij die steun kregen bijna een half miljoen vrouwen toegang tot veilige abortus. Via het programma Bridging the Gaps werden een kwart miljoen hiv-testen aan de meest kwetsbare groepen aangeboden en met Nederlandse steun hebben miljoenen jongeren geleerd over zaken als lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, consent, zwangerschap en de preventie ervan – en daar moeten we mee doorgaan!

Nederland heeft expertise, ervaring en een sterk netwerk opgebouwd, op het gebied van SRGR, door de jaren van consistente steun – en die is onmisbaar in het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling en gelijke rechten. Gecontinueerde investeringen in SRGR zijn van levensbelang.

Daarom roept het SRGR-platform de Nederlandse politiek op om onze inspanningen te blijven steunen en samen te werken aan een wereld waarin seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden gerespecteerd en beschermd.

De Vrije Doos

Met plezier bood het SRGR-platform daarom vandaag de Vrije Doos aan de nieuwe commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan. In de doos vinden Kamerleden het Vrije Doos-magazine, waarin ze meer kunnen lezen over wat investeren in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten nu daadwerkelijk betekent: voor gezondheid, armoede en het klimaat, voor mensen met een beperking, voor meisjes en voor lhbtiq+’ers.

Laten we samen aan een wereld werken waarin iedereen toegang heeft tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, ongeacht achtergrond of omstandigheden. Wij kijken uit naar verdere gesprekken over hoe we gezamenlijk tot dat doel kunnen komen.

Bent u benieuwd naar de Vrije Doos? Het magazine leest u hier : https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2024/04/27-Maart-Online-versie-Vrije-doos-magazine.pdf

Eefke Deneer is  coördinator van het SRGR-platform. Het SRGR-platform is een samenwerking van twaalf ontwikkelingsorganisaties die opkomen voor SRGR in het buitenland, en het bestaat uit Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Amref Flying Doctors, CHOICE for youth and sexuality, COC Nederland, Hivos, Liliane Fonds, Oxfam Novib, Plan International, Rutgers, RNW Media, VSO Nederland en Wemos.

In de Europese tegenhanger van de Nieuwe Zijderoute is er gelukkig nog plek voor onderwijs

Door Sietse Blom | 15 april 2024

De Finse oud-docente Jutta Urpilainen hoef je het belang van onderwijs niet duidelijk te maken: nu ze als eurocommissaris op een grotere schaal kinderen van goede scholing kan voorzien, is ze dan ook niet terughoudend. Sietse Blom schetst hoe ons continent er op dat vlak voorstaat, vlak voor de verkiezingen.

Lees artikel

Investeren in SRGR bepaalt jonge levens

Door Eefke Deneer | 02 april 2024

Het SRGR-platform roept de Nederlandse politiek op om alles op alles te zetten om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlandbeleid te verankeren – want die zijn onmisbaar. Vandaag onderstreepte het dat door de Vrije Doos aan de nieuwe BHOS-commissie aan te bieden.

Lees artikel

Altijd water uit de kraan voor kinderen

Door Karin Bojorge-Alvarez | 25 maart 2024

Mag je huishoudens met kinderen van een basisvoorziening als drinkwater afsluiten, als ze niet in staat zijn hun rekeningen te betalen? Nee, oordeelde het gerechtshof Den Haag deze week: het is een fundamenteel recht, en het belang van het kind moet vooropstaan. Karin Bojorge-Alvarez, van Simavi, brengt verslag uit

Lees artikel