Door:
Sandra van Soelen

7 mei 2024

Tags

Voor het 10e World Water Forum van 18 tot 25 mei komen tienduizenden deelnemers naar Bali. Het is de grootste internationale bijeenkomst in de watersector, die elke drie jaar wordt gehouden. Maar wordt de stem van diegenen die het hardst getroffen worden door de watercrisis er wel gehoord, vraagt Sandra van Soelen van Simavi zich af.

Volgens de organisatie brengt het Wereld Water Forum “staatshoofden, hoofden van internationale organisaties, hoge regeringsfunctionarissen, experts, geleerden, ondernemers en economen van over de hele wereld samen om hun kennis, ervaringen en praktijken met betrekking tot een breed scala aan watergerelateerde onderwerpen te delen”.

Pijnlijk genoeg worden de mensen die het meest getroffen worden door de aanhoudende watercrisis niet genoemd in deze lijst. Een indicatie dat degenen die systematisch worden achtergelaten ook het risico lopen om te worden achtergelaten op het World Water Forum.

Opnieuw zullen gemarginaliseerde en achtergestelde groepen – die het meest te lijden hebben onder het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen – geen plaats krijgen aan tafel, ondanks het feit dat ze een schat aan kennis hebben over hoe ze hun eigen problemen het beste kunnen aanpakken. Ze worden buitengesloten door de reiskosten, de moeilijkheden om een visum te krijgen of door het simpele feit dat ze niet zijn uitgenodigd.

Dit is des te pijnlijker omdat een belangrijk doel van het Wereld Water Forum verantwoording afleggen is. De Nederlandse Watergezant, Meike van Ginneken, zal zich als hoofd van de Nederlandse delegatie expliciet richten op het opvolgen van de afspraken die gemaakt zijn op de VN Waterconferentie in maart 2023.

Maar hoe valt er verantwoording af te leggen als de mensen om wie het gaat niet aan tafel zitten? Hoe kunnen de stemmen van de mensen zonder toegang tot water dan gehoord worden op het Wereld Water Forum?

‘Leaving no one behind’ is een belofte om armoede, ongelijkheid en discriminatie aan te pakken door prioriteit te geven aan het recht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde leden van de samenleving.

Dit houdt in dat moet worden erkend dat gemarginaliseerde gemeenschappen belangrijke spelers zijn als het gaat water en sanitaire voorzieningen, en geen ‘begunstigden’. Het betekent ook het versterken van verantwoordingsmechanismen en het ondersteunen van de betrokkenheid van gemeenschappen bij het beheer van water- en sanitatiediensten.

En het begint als eerste met ‘hearing the unheard’.

Sandra van Soelen is Projects Lead bij Simavi

foto: Jeroen van Loon

Pas bij direct contact tussen mensen, begint verandering

Door Sera Koolmees | 10 juli 2024

In de derde aflevering van de podcast ‘Levenslang activist’ gaat Sera Koolmees in gesprek met Ernst Jan Stroes, …

Lees artikel

Vox Pop: De kijk van het publiek in Kampala op corruptie

Door Abdulwadud Bayo | 05 juli 2024

Voor het Grote Coherentiedebat over ongewenste geldstromen, ging de redactie van Vice Versa Global in Oeganda de straat…

Lees artikel

Afrika verdient béter: wie durft?

Door Nienke Uil | 03 juli 2024

Het is tijd het continent serieus te nemen, betoogt Nienke Uil, met een halve lofzang en een half pleidooi: ‘Het ligt aan een donorinfuus, maar het is geen patiënt, geen slachtoffer en al zeker geen domme schone.’

Lees artikel