Door:
Marc Broere

28 mei 2024

Tags

Ongewenste geldstromen en corruptie zijn in niemands belang en raken in het bijzonder de meest kwetsbare mensen. In het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling is de aanpak hiervan dan ook een van de speerpunten. Wat gaat er goed en wat kan beter? Hierover gaat het in de derde editie van Het Grote Coherentiedebat op woensdagmiddag 26 juni in Nieuwspoort, Den Haag. Met aan tafel ambtenaren, politici, journalistiek, maatschappelijk middenveld en wetenschap.

Ieder jaar lopen lage- en middeninkomenslanden veel geld mis als gevolg van ongewenste geldstromen. Deze geldstromen lopen via internationale financiele constructies, opgezet door wereldwijd opererende bedrijven. Hierdoor worden belangrijke middelen onttrokken die anders gebruikt hadden kunnen worden voor de financiering van basisvoorzieningen en publieke diensten. Deze misgelopen inkomsten zijn zelfs groter dan de hulpstromen naar en investeringen in ontwikkelingslanden.

Van corruptie kun je hetzelfde zeggen: het bedreigt de integriteit van de markt en verstoort het publieke vertrouwen. Ook vergroot corruptie inkomens- en welvaartsverschillen en ondermijnt het de rechtsstaat. Daarnaast komt het de samenleving veel geld en schaadt het vooral kwetsbare groepen en individuen. Een systeem dat vrij is van corruptie is essentieel voor gelijke (markt)kansen en goed functionerende maatschappijen en economieën.

Onwettige geldstromen en belastingontwijking komen prominent terug in het Actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling uit november 2022. Er wordt daarom ingezet op het tegengaan van ongewenste internationale geldstromen. Volgens het Actieplan verhinderen ze de ontwikkeling van lage- en middeninkomenslanden doordat ze de beschikbare publieke middelen verlagen, bijdragen aan mondiale ongelijkheid en de rechtsstaat en veiligheid ondermijnen.

Volgens de huidige demissionaire staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, is Nederland opgeschoven van ‘dwarsligger’ naar koploper als het gaat om internationale samenwerking tegen belastingontwijking. Tegelijkertijd heeft Nederland nog altijd de reputatie van een ‘belastingparadijs’ en bleek ons land volgens onderzoek van Tax Justice Network samen met Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk te zijn voor meer van de helft van de belastingontwijking door bedrijven wereldwijd.

Het Grote Coherentie Debat

Om het onderwerp verder te bespreken, en om te kijken welke voortgang er wordt geboekt op dit terrein, organiseert Vice Versa in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Building Change en de Fair, Green en Global Alliantie de derde editie van Het Grote Coherentiedebat. Met uiteenlopende gasten en sprekers wordt op woensdagmiddag 26 juni de balans opgemaakt. Wat doet Nederland concreet, zowel over de grenzen in partnerlanden als binnen ons eigen coherentiebeleid? Wat gaat er goed en waar liggen de knelpunten? De presentatie is net als bij de twee eerdere debatten in handen van Kido Koenig. De namen van de sprekers worden de komende dagen bekendgemaakt.

Naast het debat zullen er verschillende geschreven en audiovisuele journalistieke producties verschijnen om het onderwerp verder uit te diepen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel, waar uitgebreid de gelegenheid is tot netwerken en het ontmoeten van betrokkenen uit diverse richtingen die bij dit onderwerp betrokken zijn.

Meld je aan door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com

 

Tijd om samen een strategie te slijpen

Door Marc Broere | 16 juni 2024

De Nederlandse ontwikkelingssector moet zo vlug mogelijk een openbare raadpleging organiseren voor de zuidelijke partners om een strategie te kiezen tegenover de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. En de uitkomst van die raadpleging moet bindend zijn, betoogt Vice Versa-hoofdredacteur Marc Broere.

Lees artikel

Afscheid van een tijdperk

Door Paul Hoebink | 13 juni 2024

De ontwikkelingssamenwerking bestaat 75 jaar en in de tussentijd is de wereld drastisch veranderd. We moeten het oude idee loslaten en vervangen voor internationale samenwerking voor mondiale publieke goederen, zoals de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling en vóór verbetering van de zorg en verspreiding van kennis, meent Paul Hoebink.

Lees artikel

De voorlopige line-up van het Grote Coherentiedebat

Door Marc Broere | 10 juni 2024

De contouren van de derde editie van het Grote Coherentiedebat op woensdagmiddag 26 juni worden steeds duidelijker. Een uitgelezen mogelijkheid om nog één keer voor de zomervakantie rondom een belangrijk coherentiethema bij elkaar te komen en de rol van Nederland te bespreken. Dit keer gaat het over ongewenste geldstromen. Meld je aan door een email te sturen aan Benjamin@viceversaglobal.com.

Lees artikel