David Heyer weet hoe ontwikkelingsgeld beter besteed kan worden

Door Yvonne van Driel | 05 juni 2023

Kleine goede doelen zijn snel, flexibel en innovatief. De lijntjes zijn kort. Door de jarenlange samenwerking met hun partnerorganisaties kan op maat en vraaggerichte ondersteuning gegeven worden. En samen hebben die kleine goede doelen veel impact. Heel anders dan door de overheid gesteunde programma’s. Die zijn vaak log, werken vanuit hun eigen focus en kennen lange procedures. Dat vindt David Heyer. Hij is Hoofd Fondsenwerving en Programma’s bij HospitaalBroeders. In zijn boek Wie heeft het geld opgegeten? legt hij uit hoe het ander kan. Yvonne van Driel sprak met hem.

Pinksterzaterdag op de A12

Door Hans Beerends | 31 mei 2023

Hans Beerends (91), over wie eerder dit jaar het boek Levenslang Activist verscheen, was er uiteraard bij tijdens de grote klimaatdemonstratie op Pinksterzaterdag. Een persoonlijk en hoopvol verslag. ‘De populariteit is zo groot omdat steeds meer mensen, mede dankzij dit soort acties, het klimaatprobleem onderkennen en omdat het consequent geweldloos is. Er wordt niet gescholden naar de politie en demonstranten gaan theatraal tegenstribbelend of charmant wandelend mee naar de ‘boevenwagen.’

‘Het internet is niet neutraal’

Door Elian Yahye | 24 mei 2023

De opkomst van het wereldwijde web heeft het feminisme voor nieuwe kansen èn uitdagingen gesteld, ziet de Zuid-Afrikaanse Jan Moolman. Een gesprek over de genderkloof, onlineactivisme en digitale pioniers. ‘Het is een misverstand aan te nemen dat we online ooit one big happy family zullen zijn,’ zegt ze, ‘want dat zijn we offline óók niet.’ Maar de hoop voert de boventoon.

‘Er is niet één definitie van een feminist’

Door Ans Boersma | 16 mei 2023

Voor Beth Woroniuk is het duidelijk: wereldwijd is een sterker feministisch buitenlandbeleid nodig. Haar thuisland Canada is al een eind op weg, maar mist nog een helder beleidsplan. ‘Ik blijf tegen de regering zeggen: als je een FBB wil, moet je wereldwijd met feministen praten.’

Changemakers special Vice Versa

Door Marc Broere | 07 mei 2023

De nieuwe Vice Versa is uit! Een inspirerend nummer over de menselijke kant van ontwikkelingssamenwerking, in 25 persoonlijke verhalen.

Bondgenoten, déélgenoten

Door Elian Yahye | 01 mei 2023

Iedereen heeft belang bij gendergelijkheid. Vier mannen uit drie verschillende continenten vertellen waarom ze zich feminist noemen, waarom de strijd tegen het patriarchaat ook een mannenzaak is en wat ze terug hopen te zien in het Nederlandse buitenlandbeleid. ‘Feminisme voelde als een bevrijding.’

Oorlog, vrede en een FBB

Door Marlies Pilon | 21 april 2023

Het terrein van oorlog en vrede is nog steeds hypermasculien: wie eraan denkt, ziet rijen legercommandanten, machosoldaten en anonieme, huilende vrouwen. Zowel voor, tijdens als ná het conflict zijn vrouwen vrijwel van onderhandelingen en besluitvorming uitgesloten – dat is bizar, en eeuwig zonde

Diefstal van en door Albert Heijn

Door Hans Beerends | 18 april 2023

Het aantal diefstallen in de Albert Heijn is sinds de toename van zelfscankassa’s drastisch toegenomen. Maar wie steelt er nu eigenlijk, vraagt Hans Beerends zich af? Het is volgens hem tijd voor mondiale activisten om hun solidariteitsacties deels te verleggen naar de armen in onze rijke wereld. Om te beginnen door te protesteren tegen de woekerwinsten van Albert Heijn en de vraag te stellen aan onze minister van Armoedebeleid, Carola Schouten, waarom ze niet heeft weten te voorkomen dat er een miljoen armen in Nederland zijn.

Je bagage parkeren, de verhalen aanhoren

Door Marusja Aangeenbrug | 13 april 2023

Vrouwen op de vlucht zijn extra kwetsbaar – daarom moet er in het beleid meer oog voor hen zijn, betogen Anila Noor en Tahmina Ashraf, zelf allebei ooit naar Nederland gevlucht. Ze onderstrepen: het helpt niet om pas aan gender te denken als alle plannen al klaarliggen

Hoe valt de stroom van het grote geld te verleggen?

Door Lennaert Rooijakkers | 20 maart 2023

Nederland staat al jaren als belastingparadijs voor multinationals te boek en voor de ontwikkeling van de armste landen heeft dat grote gevolgen. Vice Versa vraagt Gijs Verbraak (ActionAid) waarom het zo lastig is het belastingbeleid ten goede te veranderen, en uit welke stappen hij hoop put. ‘Het Zuiden kan echt voor een kentering zorgen.’

De onzichtbare zichtbaar – Hoe bereik je de allerarmsten?

Door Rina Molenaar | 16 maart 2023

Het laatste deel van de blogserie over hoe je ervoor kunt zorgen dat er binnen projecten en programma’s aandacht is voor de meest kwetsbare mensen die nu meestal nog worden buitengesloten, ook door ontwikkelingsorganisaties. Vandaag het woord aan Rina Molenaar, directeur van Woord en Daad.

Leven in de afvoerput van Addis Abeba – Hoe bereik je de allerarmsten?

Door Dicky Nieuwenhuis | 14 maart 2023

Deel vier van de blogserie over hoe je ervoor kunt zorgen dat er binnen projecten en programma’s aandacht is voor de meest kwetsbare mensen die nu meestal nog worden buitengesloten, ook door ontwikkelingsorganisaties. Vandaag het woord aan Dicky Nieuwenhuis, directeur van SeeYou.

Als water ver weg is – Hoe bereik je de allerarmsten?

Door Henk van Stokkom | 10 maart 2023

Deel drie van de blogserie over hoe je ervoor kunt zorgen dat er binnen projecten en programma’s aandacht is voor de meest kwetsbare mensen die nu meestal nog worden buitengesloten, ook door ontwikkelingsorganisaties. Vandaag het woord aan Henk van Stokkom.

Blog: Moderne slavernij in Afrika – Hoe bereik je de allerarmsten?

Door Betteke de Gaay Fortman | 09 maart 2023

Deel twee van de blogserie over hoe je ervoor kunt zorgen dat er binnen projecten en programma’s aandacht is voor de meest kwetsbare mensen die nu meestal nog worden buitengesloten, ook door ontwikkelingsorganisaties. Vandaag het woord aan Betteke de Gaay Fortman.

Blog: Oud in Afrika – Hoe bereik je de allerarmsten?

Door Wim Blok | 07 maart 2023

In de ontwikkelingssector en in de politiek is er veel aandacht voor het thema inclusie. Breed leeft de wens dat niemand over het hoofd wordt gezien. Intussen is de praktijk vaak complex en weerbarstig. De gedeelde motivatie om mensen die nu nog vaak over het hoofd worden gezien (beter) te bereiken, was voor een aantal collega’s uit de sector aanleiding om met elkaar op reis te gaan. In Ethiopië bezoeken zij projecten voor uiterst kwetsbare mensen die niet of nauwelijks meedoen in de maatschappij en niet of nauwelijks worden bereikt door ontwikkelingsinitiatieven. Wie zijn deze mensen en waarom zijn ze buitengesloten? Wat werkt om hen wél in te sluiten? Voorzien projecten effectief in de behoeften van de doelgroep en op welke manier sluiten ze aan op lokale structuren? Hoe krijgen zaken als participatie, eigenaarschap, zelforganisatie en self-reliance aandacht? In een serie blogs doen zij per dag verslag van hun ervaringen en inzichten.