40 jaar aandacht voor mensenrechten in India

Door Hans Beerends | 23 augustus 2023

Gerard Oonk bundelde zijn tientallen jaren van betrokkenheid bij India in het boek ‘Een berg verzetten -veertig jaar vechten voor mensenrechten in India’. Een mooi overzichtsboek over de geschiedenis van de Landelijke India Werkgroep, een pionier in Nederland als het gaat om het adresseren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Diep in de districtspolitiek

Door Marc Broere | 16 augustus 2023

Om zaken daadwèrkelijk te veranderen moet je met de lokale overheid in zee, denkt Martin Watsisi, een regionale WASH-adviseur van het in Den Haag gevestigde *IRC. In het westen van Oeganda, in Kabarole, is hij zo’n verband aangegaan om betere waterdiensten aan de bevolking te leveren – en dat is enerverend: ‘Elke dag heeft weer wat anders voor me in petto.’

Onmisbaren en overbodigen

Door Hans Beerends | 11 augustus 2023

Toen de wereld getroffen werd door de Corona-crisis was er ineens sprake van zogeheten ‘onmisbare beroepen.’  Volgens Hans Beerends heb je naast ‘onmisbaren’ ook de ‘maatschappelijk overbodigen.’ En laten dat nu net degenen zijn die met hun graaizucht en bezuinigingsdrift de maatschappelijk zo noodzakelijke gemeenschapszin in Nederland ondermijnen.

Altijd met de plukkers in het achterhoofd

Door Marc Broere | 08 augustus 2023

Janepher Nassali (34) vecht als vakbondsleider voor de werknemers in het Oegandese bloemenuniversum, dat ze mede tot een mooier gebied heeft omgetoverd. In deze monoloog deelt ze haar lessen met *Vice Versa. ‘Vergeleken met tien jaar geleden lijk ik wel twee verschillende personen – doordat ik inzicht heb gekregen.’

De kans krijgen – en boven jezelf uitstijgen

Door Eva Nakato | 30 juli 2023

Het Tangaza University College in Nairobi is een oase als het om inclusief hoger onderwijs in Kenia gaat. Hier werkt Brenda Kiema met haar team aan een kleine revolutie. ‘Wij definiëren dat als het in staat stellen om iemand met een beperking een zo goed als normaal leven te laten leiden. Bíjna normaal betekent dat je de barrières weghaalt of minimaliseert die iemand hindert om onafhankelijk te zijn.’ Twee studenten getuigen ervan, opgebloeid en wel.

Je moet dat in zijn tijd zien

Door Hans Beerends | 24 juli 2023

Hans Beerends hoopt dat we aan het einde van deze eeuw net zo verbijsterd zijn over de huidige verhouding tussen rijk en arm dan dat we nu met verbazing kijken naar de koloniale en racistische houding in de 19e en begin 20e eeuw.

‘Wij zitten ons hele leven al in een lockdown’

Door Eva Nakato | 20 juli 2023

Stop met al die kleingeestige conversaties over transmensen en anderen uit de lhbti-gemeenschap, zegt Cleopatra Kambugu, de eerste transgenderpersoon die door de Oegandese regering is erkend. ‘Van oudsher is Afrika een regenboogcontinent: we hebben alle kleuren als het gaat om huid, ogen en haar. Waarom zouden we ons tekortdoen door de diversiteit op het gebied van seksualiteit niet te erkennen?’

Hoe houden we het momentum van de VN-Waterconferentie vast? 

Door Brechje Oonk | 12 juli 2023

Deze week vindt het High-Level Political Forum on Sustainable Development plaats; het eerste grote internationale politieke event waar wordt gesproken over de voortgang op het zesde duurzame doel sinds de historische VN-Waterconferentie in New York van maart dit jaar. Meer dan tienduizend deelnemers uit 193 landen kwamen daar bij elkaar om voor het eerst in bijna vijftig jaar wereldwijde watervraagstukken te bespreken

Investeringsbeleid beter, maar steunt nog steeds fossiel

Door Joris Tielens | 04 juli 2023

Nederland stapt uit een omstreden energiehandvestverdrag, het Energy Charter Treaty. Dat verdrag geeft bedrijven het recht claims in te dienen als ze denken benadeeld te worden door klimaatbeleid. Goed nieuws, maar niet het einde van het verdrag, waarschuwt Bart-Jaap Verbeek van SOMO. En er zijn nog 75 bilaterale investeringsverdragen tussen Nederland en landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die bescherming bieden aan fossiele investeringen. Op 6 juli praat de Tweede Kamer over beleidscoherentie.

Meten met twee maten: uitstoot tegengaan en fossiel subsidiëren

Door Joris Tielens | 29 juni 2023

Hoe coherent is het Nederlandse internationale klimaatbeleid? Met de ene hand geven we geld uit om klimaatverandering tegen te gaan, met de andere geven we nog steeds subsidies aan fossiele bedrijven. ‘Stop er onmiddellijk mee.’ Op 6 juli praat de Tweede Kamer erover – nu alvast een verkenning.

Ontwikkeling van binnenuit

Door Hans Beerends | 28 juni 2023

Gebaseerd op tientallen jaren ervaren binnen ontwikkelingssamenwerking, schreef Erik van der Sleen het vuistdikke boek ‘Ontwikkeling van binnenuit.’ Naast de bekende begrippen top-down en bottom-up komt hij met de term ontwikkeling van ‘binnenuit.’ Een recensie.

Wat maandverband wel niet vermag

Door Cynthia Omondi | 26 juni 2023

Sarah Martha Anyika is een 30-jarige changemaker die zich inzet om lokale middelen te mobiliseren en vrouwen in West-Kenia mondiger te maken. Door maandverband te verstrekken wil ze ‘menstruatiearmoede’ tegengaan en meisjes met een bescheiden achtergrond op school houden. Ze gelooft dat deze meisjes met de juiste empowerment kunnen gedijen in een wereld die snel verandert.

Toevluchtsoord

Door Eunice Mwaura | 22 juni 2023

Hoewel het werk van Nice Nailantei Leng’ete uit zelfbescherming is geboren, heeft het inmiddels duízenden andere meisjes van…

Strategische vangnetten

Door Zina Nimeh | 14 juni 2023

De Afrika-strategie is ‘het vehikel bij uitstek’ om de sociale bescherming voor kwetsbare groepen op te schroeven, schrijven Jochem Duinhof en Zina Nimeh in dit opiniestuk. En zo geef je ze de ruimte ‘om hun rol in de gemeenschap in te nemen’ – en zo’n kans komt niet voortdurend voorbij, sporen ze de ministers aan.

De eerste honderd dagen van Partos-directeur Liana Hoornweg

Door Marc Broere | 13 juni 2023

Vandaag is Liana Hoornweg precies honderd dagen directeur van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Een gesprek over haar roerige wittebroodsweken en haar teleurstelling in minister Schreinemacher. ‘Je zou verwachten dat iemand als een leeuwin voor haar portefeuille zou vechten.’