anke_tijtsma

Anke Tijtsma

Anke Tijtsma is directeur bij WEMOS, en is tevens

is de drijvende kracht achter het Health Systems Advocacy Partnership, een vijfjarig strategisch partnerschap voor het versterken van gezondheidssystemen in Oost-Afrika. In 2011 zette zij het Grenzeloos gezond-initiatief op, dat nog steeds de paraplu is voor Wemos’ thematische werk.

 Anke studeerde Medische Antropologie aan de Universiteit Utrecht en Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze volgde trainingen over procesconsultatie, veranderingsprocessen en Theorie U van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) Presencing Institute. Vóór Wemos werkte Anke bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Anke was werkzaam in Botswana, Bolivia, China, Nicaragua en Zwitserland.