Categorie: Anne-Floor Dekker

De R van Reality Check: feministisch realisme voor de nieuwe BHOS-beleidsnota

Door Anne-Floor Dekker | 06 juli 2022

Recent presenteerde het kabinet haar nieuwe beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarin stelt het kabinet voortrekker te willen blijven op wereldwijde gendergelijkheid en vrouwenrechten. Dat verheugt Anne-Floor Dekker en Dewi Keppy van WO=MEN, het Nederlandse genderplatform, en hun leden. Tegelijk missen ze een consistente doorvoer van de bescherming van vrouwenrechten, representatie en financiering van vrouwen en meisjes, en een check op mogelijke negatieve effecten van beleid. Ze roepen het kabinet in deze bijdrag dan ook op tot méér ambitie.