Categorie: Bob van Dillen

Gaan de verkiezingen over migratie?

Door Bob van Dillen | 09 maart 2021

Ontwikkelingssamenwerking en migratie zijn twee vraagstukken waarover de meningen vaak sterk verschillen, ook in verkiezingstijd. Wat verstaan we onder duurzame ontwikkeling, en hoeveel willen we hiervoor elk jaar uitgeven? Hoe kan migratie bijdragen aan groei en welvaart in ons land, maar ook in de landen van herkomst? Hoeveel vluchtelingen kan Nederland maximaal opvangen? Welk beleid is er nodig om veilige migratie te vergroten, maar ook om de onderliggende oorzaken van gedwongen migratie aan te pakken? Tijd dus voor een verkiezingsdebat!

Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao vallen tussen wal en schip

Door Bob van Dillen | 05 december 2019

Nu er een humanitaire crisis is in onze eigen regio, geeft de Nederlandse overheid niet thuis. Dat schrijft Bob van Dillen van Cordaid, die de situatie nauwgezet volgt, in deze opiniebijdrage. Ondertussen wordt de situatie steeds nijpender en krijgen vluchtelingen op Curaçao geen menswaardige behandeling.