Categorie: Joris Tielens

‘Nederland is nog steeds een belastingparadijs’

Door Joris Tielens | 27 juni 2024

Volgens het Tax Justice Network komt een zesde van alle belastingontwijking op rekening van Nederland, waardoor andere landen vijftig miljard dollar mislopen. Vorig jaar zei de regering dat ons land de regels heeft aangescherpt, maar Arnold Merkies laat zien dat de maatregelen maar een fractie van alle geldstromen raken.

Investeringsbeleid beter, maar steunt nog steeds fossiel

Door Joris Tielens | 04 juli 2023

Nederland stapt uit een omstreden energiehandvestverdrag, het Energy Charter Treaty. Dat verdrag geeft bedrijven het recht claims in te dienen als ze denken benadeeld te worden door klimaatbeleid. Goed nieuws, maar niet het einde van het verdrag, waarschuwt Bart-Jaap Verbeek van SOMO. En er zijn nog 75 bilaterale investeringsverdragen tussen Nederland en landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die bescherming bieden aan fossiele investeringen. Op 6 juli praat de Tweede Kamer over beleidscoherentie.

Meten met twee maten: uitstoot tegengaan en fossiel subsidiëren

Door Joris Tielens | 29 juni 2023

Hoe coherent is het Nederlandse internationale klimaatbeleid? Met de ene hand geven we geld uit om klimaatverandering tegen te gaan, met de andere geven we nog steeds subsidies aan fossiele bedrijven. ‘Stop er onmiddellijk mee.’ Op 6 juli praat de Tweede Kamer erover – nu alvast een verkenning.

De melkwetcontroverse

Door Joris Tielens | 03 februari 2023

Een door Nederland gesteund programma had tot doel de melkveesector in Kenia efficiënter te maken, maar critici zeggen dat het vooral om de ‘eigen’ bedrijven ging, en niet om ontwikkeling – dat is geen coherent beleid, stellen ze. Wat is waar? Slotdeel van het tweeluik.

Melkhandel: met de ene hand geven, met de andere nemen?

Door Joris Tielens | 01 februari 2023

De overproductie van melk leidt in Nederland niet alleen tot een stikstofcrisis, maar de export van melkpoeder naar Afrika lijkt óók weinig goeds te doen: lokale boeren kunnen er niet mee concurreren. Dat gebeurt nu ook in Kenia, zeggen betrokkenen daar. Aan de andere kant stak Nederland veel ontwikkelingsgeld in de Afrikaanse melkveesector – hoe valt dat te rijmen? Deel één van een tweeluik.

‘Big Tech gedijt op onwetendheid’

Door Joris Tielens | 14 februari 2022

Kunstmatige intelligentie bepaalt steeds meer ons leven, ook in Afrika, maar misbruik dreigt bij gebrek aan controle – en de mogelijkheden zijn nog niet eerlijk verdeeld. Positieve toepassingen zijn er net zo goed: ethiek en cultuur dringen erin door en lokale kwesties worden ermee verholpen. Scherpte is niettemin geboden: ‘Afrikanen moeten het recht nemen om hun eigen data te bezitten.’

Geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid nodig om de coronacrisis te stoppen

Door Joris Tielens | 21 december 2021

Zolang er werelddelen zonder voldoende vaccins zijn, blijft het coronavirus rondwaren. Het vrijgeven van intellectueel eigendom op vaccins is nodig, net als gelijkwaardigheid tussen wetenschappers in Noord en Zuid, zeggen Sharifah Sekalala en Amrish Baidjoe. Ze pleiten voor dekolonisering van mensenrechten, door íeders recht op gezondheid op één te zetten

Kennis die niemand ondermijnt

Door Joris Tielens | 02 november 2021

‘De mens hoort niet in de natuur thuis’, en: ‘de samenleving is maakbaar’. Het zijn westerse ideeën die ook in de wetenschap dominant zijn, veelal onbewust, en ze zitten rechtvaardige ontwikkeling in de weg, zeggen Nitin Rai en Rutgerd Boelens. Want kennis creëert macht – maar het kan anders, met een zoektocht naar nieuwe antwoorden, naar nieuwe manieren. Welkom in de wereld van Indiase natuur en Peruaans water

Verslag Klimaattafel Internationaal: ‘Nederland kàn de oplossing zijn’

Door Joris Tielens | 13 mei 2021

Landbouw kan wereldwijd bijdragen aan duurzaamheid, maar dan moet er wel wat gebeuren, concludeerde onze tweede Klimaattafel Internationaal, dinsdag. ‘Als het klimaat urgentie heeft, dan heeft de koolstofboer toekomst.’

De vieze vingerafdruk: Nederland als doorvoerland is grote veroorzaker klimaatverandering

Door Joris Tielens | 04 maart 2021

Nederland heeft een veel grotere rol dan gedacht in klimaatverandering, door de grote rol die Nederlandse bedrijven internationaal spelen in de handel van fossiele brandstoffen en landbouwproducten. De uitstoot van broeikasgassen die in het buitenland plaats vindt als gevolg van die faciliterende rol is twee keer zo groot als de uitstoot in eigen land, blijkt uit onderzoek.

‘Solving hunger needs educated African people, not Dutch businesses’

Door Joris Tielens | 08 december 2020

Technically it is possible for many African farmers to triple yields, tells Professor Ken Giller in this interview. And this could make a major impact in providing food security for African nations. But many small-scale farmers have tiny plots and are stuck in poverty – unable to benefit from available technologies. Changing that needs a broad approach that should be led by Africans. ‘Aid and trade, or involving Dutch business in development, doesn’t solve the problem of hunger and poverty.’

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

‘Growing vegetables for Kenya has more potential than export’

Door Joris Tielens | 03 november 2020

The domestic sector needs much more attention, to unlock the potential of the horticultural sector in Kenya. Government policy on food safety and a local safe food label would bring opportunities to farmers, although not all farmers are suited to producing for this sector, according to Joyce Gema. ‘Our worries about inclusion should be about agricultural workers, not smallholders.’ The second of two articles on how diversification can increase farmers’ resilience.

‘Resilience requires coffee producers to diversify’

Door Joris Tielens | 02 november 2020

Growing coffee can bring Kenyan farmers a good income, but it is also a risky business. COVID, climate change and volatile markets make resilience a higher priority than ever. Diversifying coffee production with dairy and food crops proves to be a good way to increase coffee farmers’ resilience. ‘Resilience is no longer a nice to have. It is necessary.’ The first of two articles on ways farmers can diversify.

New series: How is Africa transforming its food systems?

Door Joris Tielens | 28 september 2020

A food crisis is imminent in many countries in Africa, aggravated by measures against the COVID-19 virus. Dealing with this crisis and ensuring access to healthy diets for all requires a broad food systems approach, many believe. But what exactly does that entail, and how should it be used? This article forms the introduction to a series of articles that Vice Versa will publish during the autumn of 2020, about food and employment in Africa, and how the Netherlands can contribute. The series aims to generate debate on this important topic within development cooperation, in the run-up to the Dutch parliamentary election in March 2021.

‘Samenspraak en Tegenspraak is een omslag in denken’

Door Joris Tielens | 03 december 2019

Jelmer Kamstra deed onderzoek naar ondersteuning van ngo’s en werkt nu bij Buitenlandse Zaken, waar hij Samenspraak en Tegenspraak mede vormgeeft. Het programma bracht een wezenlijke verandering teweeg, zegt hij, maar er is meer tijd nodig. Een gesprek over de geleerde lessen.

Samenspraak en Tegenspraak was vrij revolutionair

Door Joris Tielens | 19 november 2019

Deze maand komt minister Kaag met nieuw beleid voor steun aan ngo’s, als vervolg op het programma Samenspraak en Tegenspraak, dat volgend jaar afloopt. Vice Versa kijkt in een lange reeks artikelen terug op de strategische partnerschappen. Vandaag: de introductie.

Groot geld gevraagd voor klimaatadaptatie

Door Joris Tielens | 17 september 2019

Klimaatadaptatie is nodig en dat vergt véle miljarden, maar commerciële geldschieters vinden het vaak te riskant. Een nieuw Nederlands klimaatfonds zal 160 miljoen euro overheidsgeld gebruiken om toch privaat geld aan te trekken. Hoe gaat het DFCDwerken? Een interview met FMO.

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.