De Kracht van Tegenmacht

De kracht van tegenmacht is een journalistiek project met als doel om nieuwe inzichten te verwerven in de ontwikkelingen rondom maatschappelijke organisaties en het belang van tegenmacht en de bedreiging daarvan. Tegenmacht is essentieel voor het bewaken van een democratische, mondiale samenleving waarin mensenrechten worden gewaarborgd. De ruimte voor het maatschappelijk middenveld  om nog tegenmacht te kunnen bieden op dossiers als mensenrechten, klimaatverandering, racisme, vluchtelingen en internationale samenwerking staat wereldwijd, inclusief Nederland, sterk onder druk. Met dit project -dat bestaat een een journalistiek kennisdossier, thematische bijeenkomsten over tegenmacht en de jaarlijkse Nacht van de Tegenmacht willen we er een bijdrage aan leveren dat de Nederlandse burger en de politiek tegenmacht als inherent waardevol ziet aan burgerschap en een democratische rechtstaat.

Dossier: De Kracht van Tegenmacht