Youth Canvas Video Serie

In de Youth Canvas gaat verslaggever Eunice Mwaura (25) in gesprek met jongeren over thema’s als gendergelijkheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatverandering en macht en ongelijkheid.

Dossier: Video Serie: Youth Canvas