Congres ‘Hulp & Handel, de balans en de toekomst’

Datum/Tijd
Date(s) - 16/06/2017
08:30 - 16:30

Locatie
KIT - Koninklijk Instituut voor de Tropen

Categorieën


 

 

 

 

 

 

 

Help de nieuwe minister alvast op weg

De politieke formatie in Nederland is nog in volle gang en we hebben nog geen idee wat voor kabinet we gaan krijgen. Maar één ding is zeker: wij gaan tijdens het congres ‘Hulp & Handel, de balans en de toekomst’ de toekomstige formateur helpen door alvast het deel van regeerakkoord over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in te vullen.

Dat doen we op een dag waarin we met 100 experts de balans gaan opmaken van het hulp&handelsbeleid dat is ingezet onder minister Ploumen. Wat is er van de ambities om met minder meer te gaan doen terechtgekomen? Hoe kun je private sectorontwikkeling inclusiever maken? Hoe ziet een reset van de wereldhandel eruit volgens de uitgangspunten van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

Op basis van bewijslast gaan we munitie verzamelen voor het nieuwe kabinet over wat het best behouden kan blijven en wat zonder meer veranderd zou moeten worden.

Wilt u op vrijdag 16 juni ook meepraten over de toekomst van hulp en handel en wie weet het regeerakkoord wel naar uw hand zetten? Meld je dan aan via de onderstaande link.

Programma

8.30: Registratie

9.00-9.05: Opening door Dirk-Jan Koch, buitengewoon hoogleraar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen. Speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen. Ministerie van Buitenlandse Zaken.

9.05-9.15: Welkomstwoord en korte inleiding Bart de Steenhuijsen Piters hoofd, manager afdeling Sustainable Economic Development van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)

9.15-9.30: Presentatie van het onderzoek dat Verena Bitzer (KIT) wat speciaal voor dit congres is gemaakt en waarin ze de beschikbare evaluaties op het gebied van hulp en handel heeft onderzocht. Wat vertellen deze rapporten ons?

9.30-10.45: Talkshow over welke onderdelen van het beleid hebben bewezen te werken en welke niet? Op welke punten moet een nieuw kabinet voortborduren en waar moeten we mee stoppen?

 • Hans Docter, Directeur DGIS-Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Ambassadeur Private Sector & Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Danielle Hirsch, directeur BothEnds
 • Heske Verburg, directeur Solidaridad
 • Jorim Schraven, directeur strategie financieringsmaatschappij ontwikkelingslanden (FMO)

De talkshow wordt onderbroken door ‘reclameblokken’ waarin mensen een pitch zullen doen en worden uitgedaagd om kort en krachtig weer te wat in ieder geval in het nieuwe regeerakkoord moet komen te staan.

De Pitches worden beoordeeld door Prof. dr. Ruerd Ruben, buitengewoon

hoogleraar impactanalyse Wageningen UR & onderzoekscoördinator LEI Wageningen UR)

10.50-12.30: Start Ronde Tafels (voertaal ENGELS)

A. Wat doen de PPP’s voor arme boeren?

De publiek-private partnerschappen voor voedselzekerheid zijn onderdeel van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat ze zouden moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede en het vergroten van kansen voor mensen werkzaam in de landbouwsector. Maar is dit ook zo in de praktijk, Kort geleden verscheen een mid-term review van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselszekerheid (FDOV) waarmee het ministerie van buitenlandse zaken de publiek-private sectorsamenwerking in ontwikkelingslanden stimuleert, de conclusies van het rapport waren erg kritisch. Wat kunnen we leren van dit rapport en andere ervaringen? Wat zijn de resultaten, wat zijn de belemmeringen? Wat voor nieuw beleid is nodig om deze belemmeringen weg te halen.

Met o.a.

 • Tanja Gonggrijp: Hoofd Duurzame Handel. DGIS-directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Ruchi Tripathi: Advisory board Fair, Global Alliance en senior programmamanager ActionAid India.
 • John Lindhout: Projectleider FDOV ‘Cracking the Nut’, Woord en Daad.
 • Marjoleine Motz, specialist Market & Value
  Chain Development en CSR van ICCO

 

B. Impact bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven speelt een steeds belangrijker rol binnen ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen jaren is uit de begroting van minister Ploumen extra geld vrijgemaakt om ondernemers te stimuleren een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van armoedebestrijding. Hoe effectief is dit, wat zijn de belemmeringen en wat kan een nieuwe regering doen om deze weg te halen?

Met o.a.

 • Selwyn Moons Plv. Directeur DGIS-Directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Rina Molenaar. Directeur Woord en Daad.
 • Irene Visser, directeur Netherlands Africa Business Council (NABC)

12.30-13.15 Lunch

13.15-14.45 Ronde tafels 2

C. Inclusieve Ontwikkeling (leave no one behind)

Achter ‘Leave no one behind’ gaat een ambitieus ideaal schuil. Idee is dat in 2030 niemand meer in extreme armoede leeft. Volgens het kabinetsbeleid van de achterliggende vier jaar is economische ontwikkeling het belangrijkste vehikel om mensen uit armoede te tillen. Vandaar de inzet op de private sector. Maar is private sectorontwikkeling hier per definitie op toegerust? Is er een manier om het bedrijfsleven hiervoor wél in te zetten? 


Deelnemers:

 • Danielle Hirsch, directeur BothEnds
 • Henny Gerner : Strategisch Beleidsadviseur DGIS-directie Inclusieve Groene Groei (IGG). Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Heske Verburg, directeur Solidaridad
 • Ellen Mangnus. Journalist en onderzoeker bij de Universiteit van Utrecht in het ‘Follow the Food programma’,


D. Handelspolitiek

Minister Ploumen had grote plannen op dit terrein en pleitte voor een reset van de wereldhandel. Heeft Nederland in de achterliggende jaren zich voldoende ingezet op het terrein van handelspolitiekom ontwikkelingslanden eerlijke kansen te geven? Maar bovenal wat moet de strategie zijn om de reset verder vorm te geven in het licht van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)

Deelnemers

 • Madelaine Tuininga, afdelings hoofd handel en duurzaamheid (trade and sustainable development) en het EU stelsel van algemene preferenties (GSP).
 • Tjalling Dijkstra: Strategisch Beleidsadviseur, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek, Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Roelien Knottnerus, onderzoeker bij het Transnational Institute (TNI) en SOMO
 • Judith Fraats, Initiatief Duurzame Handel (IDH)

14.45- 15.15: Koffiepauze

15.15-15.30: Terugkoppeling door ‘rapporteur’ Bart de Steenhuijsen Piters.

15.30-16.15: Op basis van de conclusies van de dag kijken we vooruit.

Met o.a

 • Joost Oorthuizen, directeur het Initiatief Duurzame Handel (IDH)
 • Maarten van Herpen, innovatie directeur Afrika Philips
 • Marinus Verweij, voorzitter van de Raad van Bestuur ICCO

16.15: Afsluiting en borrel

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.