Over ons

Vice Versa is het journalistieke platform in Nederland over belangrijke mondiale vraagstukken. Vice Versa verdiept en agendeert; Vice Versa inspireert en verbindt mensen die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen; Vice Versa verdiept zich in de wereld van de ander en legt bloot wat internationale ontwikkelingen en politiek betekenen voor de levens van mensen over de hele wereld. Vice Versa wil die verhalen -soms inspirerend, soms alarmerend- hier een stem geven.

Vice Versa werkt ook samen met andere partijen zoals maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij de organisatie van debatten. Wij brengen onze journalistieke expertise in en ons netwerk, en zorgen dat debatten actueel, scherp en leerzaam zijn. En maken bijvoorbeeld een journalistiek kennisdossier in aanloop naar een debat. Dergelijke samenwerkingen kunnen veel opleveren voor beide partijen. Voorwaarde is altijd dat de journalistieke eindverantwoordelijkheid bij Vice Versa ligt.

Volg ons ook op Facebook en Twitter